Od energie k výkonu

Daniel Deng about technological developments in China

Daniel Deng, Head of Product Application Management

Na druhém zasedání 13. shromáždění CPPCC bylo oznámeno jednotné uspořádání uzlových zařízení, urychlení výstavby 10 seskupení národních datových center, jakož i soustavný a řádný postup výstavby nového typu národního centra pro výměnné uzly internetu a přímého přípojného bodu pro národní internetovou páteřní síť. Toto seskupení 10 datových center je také známé jako „Program přenosu výpočetních prostředků z východu na západ“.

Byl dokončen celkový návrh uspořádání národního integrovaného systému velkých datových center a oficiálně byl zahájen projekt výpočtu dat z východu pro západ. Podle plánu projektu zahájí osm regionů – včetně oblasti Pekingu, Tchien-ťinu a Che-pej, delty řeky Jang-c'-ťiang, oblasti velkého zálivu Kuang-tung-kong-Makao, Čcheng-tu-čchung-čching, Vnitřního Mongolska, Kuej-čou, Kan-su a Ning-sia – výstavbu národních uzlů výpočetního výkonu a plánuje se vytvoření 10 národních seskupení datových center, která budou řídit poptávku po výpočetním výkonu z východu na západ.

Provoz datového centra má bezesporu své problémy. Z výrobního odvětví je dobře známo, že jakýkoli výpadek může způsobit značné ztráty na zisku. Pro vlastníka nebo provozovatele datového centra je takový scénář ještě větší noční můrou.

Snadno si lze představit, jaké následky by to mělo, kdyby náhle přestaly fungovat vaše oblíbené sociální sítě nebo každodenní kancelářské aplikace. K výpadkům datového centra může docházet z různých důvodů, jako jsou kritické povětrnostní podmínky, selhání sítě, lidské chyby, problémy se softwarem, ale také kvůli problémům s napájecí infrastrukturou, které vznikly uvnitř datového centra v důsledku selhání generátoru, UPS nebo PDU. Toto riziko by mělo být u hyperškálovaných provozovatelů ze zřejmých důvodů minimalizováno na nulu.

Nejlepší odpovědí jsou dnes strategické investice a správa každé jednotlivé části tzv. kritické infrastruktury v datovém centru. Energie je jedním z klíčových faktorů, které je třeba řídit.

Proto Čína v roce 2022 zahájila projekt „západní computing východních dat“. Čína klade velký důraz na rozvoj „západního computingu východních dat“ ze dvou hlavních důvodů. Z historického hlediska se Čína nachází v éře „dvojí kontroly spotřeby energie“ a „uhlíkové neutrality“. Proto je země velmi přísná, pokud jde o kontrolu energií. V mnoha částech na východě země je nedostatek elektřiny i proudu a nedostatečné dodávky energie do datových center znemožní provoz serverů a poskytování výpočetního výkonu potřebného pro rozvoj 5G.

Rozsah čínských datových center dosud dosáhl 5 milionů standardních racků a ročně se zvyšuje o 20 %. Při tak velkém množství kritického výpočetního výkonu je energie zásadní otázkou a každý faktor hraje důležitou roli. Společnost HARTING jako výrobce komponentů provedla detailní studie a s potěšením oznamuje, že může podpořit přenos energie a snížit náklady až o 50 %. Podívejme se na to podrobněji.

Vliv konektorů na účinnost využití energie (PUE)

PUE je důležitým klíčovým ukazatelem výkonnosti pro správu datových center. PUE porovnává spotřebu elektřiny celého datového centra se spotřebou elektřiny pouze IT zařízení. Aby bylo toto měřítko užitečné, mělo by se často sledovat.

  • PUE = Celková energie závodu Energie IT zařízení

Každý provozovatel datového centra by měl usilovat o snížení PUE zaváděním nových technologií. Vzhledem k tomu, že se však PUE v posledním desetiletí stále více přibližuje hodnotě 1, je obtížné dosáhnout výrazného zvýšení účinnosti. Provozovatelé by proto měli prozkoumat součásti svých subsystémů a pokusit se zvýšit energetickou účinnost.

Díky použití pokročilých řešení připojení mohou systémy plug and play nejen ušetřit čas potřebný k instalaci, ale jak uvádí náš článek, mohou mít pozitivní vliv na celkové náklady na vlastnictví (TCO = CAPEX + OPEX). Zvýšení energetické účinnosti pomocí nových a inovativních konektorů, jež dále snižuje PUE, je skutečně možné.

Mezi takové inovativní konektory patří produkty HARTING Han-Eco®.

Za účelem výpočtu přesných dopadů na spotřebu energie v důsledku používání konektorů v datových centrech změřila společnost HARTING Technology Group spotřebu energie tří různých konektorových řešení ve své nezávisle akreditované zkušební laboratoři v čínském městě Ču-chaj. Další informace naleznete v našem dokumentu white paper, který je ke stažení zde:

Nejenže se náklady na přenos energie snížily až o 50 %, ale konektor HARTING Han-Eco® využívá stejný produkt, který je upřednostňován na mnoha významných trzích včetně dopravy a strojírenství. Díky výkonnému materiálu ze slitiny mědi mají kontakty dlouhou životnost a zároveň jsou elektricky účinné.

Ze zprávy o porovnání rozměrů vyplývá, že konektor HARTING Han-Eco® měří při spojení 153 mm. Pro srovnání, CEE 1 měří 304 mm (199 % oproti Han-Eco®) a CEE 2 měří 249 mm (163 % oproti Han-Eco®). Kromě toho se dosáhne značné úspory hmotnosti.

Konektor HARTING Han-Eco® lze navíc snadno integrovat společně s napájecími jednotkami a dokonce i se samotnou PDU, což konektor CEE nedokáže.

Když to shrneme, konektory HARTING Han-Eco® vám nejen poskytnou energii, ale také zajistí vyšší výkon.

Get in touch
Daniel Deng
Vedoucí oddělení správy produktových aplikací