Malé řešení pro velký výkon

Elektromotory různých výkonových tříd jsou součástí moderní společnosti stejně jako chytré telefony, internet a elektricky poháněné železniční vozy. Výkony motorů se mohou pohybovat od několika málo wattů až po několik megawattů. Pokud motory pracují v konstantních otáčkách nebo mají nízkou spotřebu energie, jsou řídicí zařízení těchto motorů poměrně jednoduchá. V tomto případě je lze ovládat běžným způsobem. Pokud je však třeba regulovat otáčky motorů nebo pokud mají vysokou spotřebu energie, situace se komplikuje.

Modul IGBT

Regulaci otáček ve vyšších výkonových třídách (několik set kW, např. pro řízení trakce ve vlacích, hnacích motorů na lodích nebo elektrických autobusů) zajišťují polovodiče IGBT.

Jsou schopny spínat velkou zátěž při velmi nízkém řídicím výkonu. Vzhledem k vysokým požadavkům na izolaci a napětí se řídicí signály pro IGBT přenášejí po plastových optických vláknech (POF).

Jednotlivá vlákna aktivního optického kabelu (AOC) jsou v robustním DIN pouzdře propojena s transceivery, které převádějí optické signály na elektrické. Toto pouzdro splňuje přísné požadavky železniční dopravy a průmyslu na robustnost a elektromagnetickou kompatibilitu. Optimální vestavěná ochrana proti zalomení a mechanismus odlehčení tahu vláken umožňují vést kabely rovně nebo pod úhlem.

Vezmeme-li jako příklad desku se 16 přípojkami, je pro AOC potřeba o 40 % méně místa a pro spolehlivé připojení stačí pouze jedna zástrčka. Optická vlákna se nerozpojují a nehrozí riziko záměny. V případě poruchy kabelu lze DIN pouzdro otevřít a vadný kabel samostatně vyměnit. Pokud dojde k poruše konektoru optického vlákna, můžete jednoduše vyměnit levný kabelový svazek. Není třeba vyměňovat celý drahý modul, jak tomu bylo dříve. Na rozdíl od předchozího řešení se optické spoje na desce AOC dají pájet přetavením a lze je tedy připojovat automaticky. Pro zákazníka je to další výhoda.

Řešení HARTING je kompaktnější, robustnější, spolehlivější v provozu a mnohem rychlejší a levnější z hlediska údržby. Celkově tak zákazník získá řešení, které je po celou dobu životnosti nejen spolehlivější, ale také výrazně levnější. Aktivní optické kabelové systémy od společnosti HARTING naplňují budoucnost pohybem.

Předchozí způsob připojení optických vláken vyžadoval mnoho místa a byl poměrně náročný na údržbu. U třífázového elektromotoru bylo pro zajištění redundantní konstrukce jen pro ovládání zapotřebí šest přípojek. Při poruše byť jen jedné z nich bylo nutné vyměnit celý řídicí modul. Za tímto účelem bylo nebytné odpojit jednotlivá optická vlákna a následně je znovu postupně připojit. Hrozilo velmi vysoké riziko poškození a nesprávného zapojení optických přípojek. Společnost HARTING nyní ukazuje, jak lze přenosový spoj POF přepracovat a zvýšit jeho kompaktnost a modulárnost. Prioritou je zde jednoduchá instalace, rychlá údržba a použití aktivních optických kabelů (AOC), díky nimž odpadá nutnost osazování optických zásuvných spojů. Výhody elektrického připojení a optického přenosu lze nejefektivněji využít v průmyslových zařízeních.