Han® ORV3

Open Compute Project (OCP) – napájecí konektory pro systémy skříní ORV3

Konektor Han® ORV3 dokonale vyvažuje požadavky na standardizaci a na maximální flexibilitu.

Celosvětová poptávka po digitalizační infrastruktuře rychle roste. Podniky i spotřebitelé stále intenzivněji spoléhají na vzdálenou výpočetní techniku, aplikace a internet věcí (IoT). V důsledku toho se výrazně zvýšila závislost společnosti na úkolech vyžadujících datová centra, která dnes v nejrůznějších odvětvích tvoří životně důležitou páteř každodenního provozu. Z toho důvodu je nezbytné, aby IT infrastruktura datových center byla maximálně provozuschopná a bylo zajištěno rychlé odstranění případných poruch systému.

Open Compute Project (OCP)

Open Compute Project (OCP) se soustředí na přepracování hardwarových technologií pro IT infrastrukturu. Jejím cílem je zvýšit efektivitu a flexibilitu datových center a umožnit jejich rychlejší škálování.

Základ tvoří otevřená výměna nápadů, specifikací a dalšího duševního vlastnictví, jejímž cílem je maximalizovat inovace a zmenšit složitost technických komponentů.

Úkolem nadace OCP Foundation je poskytovat podporu komunitě OCP při vývoji nových otevřených řešení, která uspokojí potřeby trhu a utvářejí budoucnost.

Svá doporučení pro řešení datových center poskytuje projekt OCP zdarma pod názvem Open Rack. Třetí verze Open Rack (ORV3) je po celém světě instalována od začátku roku 2023.

ORV3 Power Shelf

Napájení IT vybavení zajišťují v datovém centru napájecí moduly („power shelf“). Skupina Rack & Power Project Group, pracující v rámci iniciativy OCP, se zaměřuje na standardizaci skříní (racků) a jejich snadnější integraci do infrastruktury datového centra. Jedním z rozhodujících kroků je společná specifikace vstupních konektorů pro napájecí moduly. Jako hlavní autor a prvotní partner v rámci standardizace konektorů věnovala společnost HARTING specifikaci „ORV3 OCP Input Power Connector“ velké množství času a odborných znalostí.

Pro datové centrum je zásadní vysoká provozuschopnost – tzv. střední doba mezi poruchami (MTBF) – a v případě poruchy pak krátká průměrná doba do opravy – tzv. střední doba do obnovení (MTTR). K dosažení těchto cílů přispívá snížení složitosti a standardizace.

Snížení celkových nákladů na vlastnictví

V podobě modelu Han® ORV3 nabízí společnost HARTING vůbec poprvé AC konektor v souladu s požadavky OCP, který je k dispozici také jako součást kompletních skříňových sestav napájecích modulů verze 3. Systémy skříní s menší hloubkou umožňují kompaktnější konstrukční řešení celé infrastruktury. To datovým centrům umožňuje na stejné ploše výrazně zvýšit produktivitu. Řešení společnosti HARTING tím podporuje cíl iniciativy Open Compute Project, který spočívá v optimalizaci efektivity při zřizování a rozšiřování datových center.

Snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) prostřednictvím napájecího konektoru Han® ORV3 a předem osazené kabeláže

Konektor Han® ORV3 pro systémy skříní dokonale vyvažuje požadavky na standardizaci a na maximální flexibilitu konfigurace osazených kabelů pro různé úrovně proudu a napětí. xxxx Komponent Han® ORV3 eliminuje složitost, protože sestává pouze z několika málo čísel dílů. To zajišťuje vysokou dostupnost a v případě poruchy jednotek ve skříni také krátkou průměrnou dobu do opravy – díky otevřenému standardu ORV3. Výsledkem je udržitelné snížení celkových nákladů na vlastnictví.

Váš cíl: Zajistit provozuschopnost datového centra

Let's Talk about Your Data Centre Project

Send us a message and we'll match your request with the best data centre connectivity consultant.
I accept the Privacy Policy and the General Terms of Use.