Rychlejší uvedení do provozu | Maximalizace prostoru pro IT | Energetická efektivita

Váš cíl: Zajistit provozuschopnost datového centra

US-Mission Get Data Center Online

Univerzální napájecí konektory zkracují dobu do uvedení do provozu a šetří peníze

Společnost HARTING je průkopníkem v oblasti skříňových napájecích jednotek (rPDU) připojovaných pomocí konektorů, které zrychlují uvádění datových center do provozu. Před nedávnem jsme byli v rámci projektu OCP (Open Compute Project) požádáni o návrh specifikace konektorů pro napájecí moduly.

Zde jsou důvody: 

 • Odklon od napevno zapojovaných PDU zkracuje dobu do uvedení do provozu.
 • Připojení napájecího kabelového svazku k napájecímu modulu eliminuje nutnost používání jednotek gPDU. Mizí tak potenciální místo poruchy a zvyšuje se efektivita instalace.
 • Univerzální řešení je použitelné všude na světě. To zvyšuje efektivitu dodavatelského řetězce.
 • Vstupní konektory lze při modernizaci skříní znovu použít. To umožňuje rychlejší výměnu s nižšími náklady a pozitivním dopadem na životní prostředí.
   

Přečtěte si o specifikaci víc na webu OCP.
 

Konektory pro skříňové napájecí systémy

Napájecí konektor pro systémy skříní ORV3

 • Standardizované podle specifikace Open Compute Project Open Rack v3.
 • Výrazně zkracují dobu do uvedení do provozu
 • HARTING byl o sepsání specifikace napájecího konektoru ORV3 požádán poté, co společnost Microsoft použila náš konektor v projektu Olympus.
   

   
Další informace

Univerzální rozhraní pro rPDU

 • Univerzální konektor pro připojení PDU, používaný v datových centrech po celém světě, zvyšuje provozuschopnost a vyznačuje se snadnou instalací.
 • Energetickou účinností překonává IEC 60309 – má kvalitnější kontakty, které vám mohou ušetřit spoustu peněz za energii.
 • Konektor využívají přední výrobci napájecích jednotek PDU jako Schneider Electric, protože plní požadavek na rychlejší instalaci datových center.
 • Konektor nevázaný na specifikaci konkrétní země zjednodušuje dodavatelský řetězec.

   
Stáhněte si whitepaper a zjistěte, jak ušetřit na energii
Jednoduchý plug &play PDU konektor Han-Eco® pro datová centra (systémy skříní Schneider)

Co říkají naši zákazníci

Cílem společnosti Schneider je umožnit všem vytěžit maximum z energie a přírodních zdrojů a podpořit tak všeobecný pokrok a udržitelnost. Tento cíl označujeme heslem Life Is On. Naším posláním je být vám digitálním partnerem pro udržitelnost a efektivitu.

K instalaci systémů osvětlení je zapotřebí jen velmi krátká doba a snižuje se závislost na kvalifikovaných pracovnících

Datová centra, která v rámci celého systému – od skříní až po systémy řízení budovy – využívají konektory, umožňují výrazně zkrátit dobu do zahájení provozu. Právě osvětlení je oblast, ve které se nahrazení napevno zapojovaných systémů konektorovými velice osvědčilo.

Zde jsou důvody: 

 • Vybavení osvětlovacích systémů konektory snižuje závislost na kvalifikovaných pracovnících.
 • Zapojení svítidel je záležitostí sekund – příjemná změna oproti hodinám, které to trvá u napevno zapojovaných systémů.

Konektor pro systémy osvětlení

Han® 1A: Malý, modulární a lehký konektor pro inteligentní osvětlení

 • Lehký plastový konektor umožňuje připojovat systémy osvětlení metodou plug & play.
 • Modulární konstrukce = individuální konektor využívající standardní komponenty.
 • Rychlejší instalace
 • Možnost napájení a přenosu signálů a dat

   
Vyžádejte si vzorek produktu zdarma nebo se pusťte do konfigurace

Kompaktnější síťové vybavení uvolňuje prostor pro výpočetní systémy

Konektor RJ-45 je zbytečně veliký! Datová centra volí síťové komponenty s vyšší hustotou, které umožňují uvolnit prostor pro větší počet výpočetních zařízení s rozměrově efektivními konektory.

Zde jsou důvody: 

 • Standardizované alternativy konektoru RJ-45 umožňují zhotovit na stejné ploše rozměrově efektivnější datová připojení.
 • Vyšší objem výstupních dat umožňuje zvýšit ziskovost datového centra.

   

Konektor pro systémy osvětlení plug & play

ix Industrial®

 • Konektor, který je o 75 % menší než standard RJ-45, umožňuje instalovat na stejné ploše víc datových přípojek.
 • Robustní zajišťovací prvek zvyšuje spolehlivost a snižuje pravděpodobnost poruchy.
 • Používá stejný kabel jako RJ-45. Díky tomu lze kombinovat koncovky konektorů.

   
Další informace

Vybavení BMS systémů konektory maximalizuje efektivitu a zrychluje instalaci

Datová centra usilující o maximální efektivitu požadují, aby se koncepce plug & play uplatňovala ve všech oblastech centra včetně systémů řízení budovy (BMS).

Zde jsou důvody: 

 • Vybavení BMS systémů konektory exponenciálně zrychluje instalaci.
 • Rychlá výměna komponent minimalizuje prostojezamezuje finančním ztrátám.
 • Menší závislost na kvalifikovaných pracovnících.

   

Konektor pro BMS

Komunikační modul s pojistkou Han-Protect

 • Modulární pojistková ochrana je přístupná z vnější strany panelu. To zjednodušuje řešení problémů a zkracuje prostoje.
 • Rychlá instalace v terénu zkracuje dobu do uvedení do provozu.
 • Plug & play připojování PLC ve skříních snižuje pracovní náročnost.
   

**Produkt je v současné době ve vývoji a bude k dispozici později v roce 2023. K dispozici jsou vývojové vzorky**

 

Získejte předprodukční vzorek

Einfache und sichere Skalierbarkeit der Energie aus dem Netz

Die konsequente Umsetzung der All Electric Society (AES) erfordert höhere Strom- und Spannungslevel auf engstem Raum. Die Netzinfrastruktur muss so ausgelegt sein, dass die Energie optimal verbunden, geregelt und gesteuert werden kann.

Eine effiziente und zuverlässige Infrastruktur setzt voraus, dass die Energie optimal verteilt wird. HARTING Lösungen können helfen, die Skalierbarkeit des Netzes zu vereinfachen.

Mehr erfahren

Promluvme si o vašem projektu datového centra

Pošlete nám zprávu a my váš požadavek spojíme s nejlepším konzultantem pro připojení k datovému centru.