Technologie připojení k desce plošných spojů

Konektory HARTING pro desky plošných spojů lze připojit standardními způsoby. Volba správné technologie připojení k desce plošných spojů závisí na typu kabelu a jeho průřezu, jakož i na počtu a typu kontaktů. Objevte širokou škálu možností připojení.

Technologie pájení THT

Tato konvenční technologie pájení se úspěšně používá už desítky let a zajišťuje nejvyšší úroveň mechanické stability a procesní spolehlivosti. Pájecí kontakty konektorů se zasouvají do průchozích otvorů v desce plošných spojů. Pak je lze automaticky a souběžně vlnově spájet s ostatními komponenty.

 

Technologie pájení THR

S využitím technologie THR (Through Hole Reflow) se konektor – podobně jako při běžné montáži komponentů – zasouvá do otvorů v desce plošných spojů, které jsou v celé délce opatřené pájkou. Instalace může probíhat automaticky pomocí osazovacích strojů pick & place. Tyto komponenty THR se pak spájí se součástkami na povrchu během procesu společného pájení přetavením. Technologie nabízí vynikající mechanickou odolnost a umožňuje ji konstrukce, která je speciálně přizpůsobena procesu pájení přetavením (např. použití vysokoteplotního plastu).

 

Technologie zalisování

Tato technologie bezpájkového připojení je založena na zalisování kontaktu do pokoveného průchozího otvoru v desce plošných spojů. Použitím moderní, pružně deformovatelné lisovací zóny je možné kompenzovat tolerance otvoru v desce plošných spojů. Lze tak splnit vysoké elektrické a mechanické požadavky, jako je nízká lisovací síla a vysoká přídržná síla. Technologie lisování je nákladově efektivní a všestranná metoda zpracování vhodná zejména pro selektivní pozlacování kontaktů pro sběrnicové systémy.

 

Ovíjený spoj

Ovíjený spoj vznikne ovinutím čtyřhranného připojovacího kolíku několika závity vodiče. Při dodržení správného postupu je dosaženo nejnižšího elektrického odporu. Výsledný spoj je mechanicky pevný, odolný vůči povětrnostním podmínkám a tepelně stabilní.

 

Krimpování

Synonymem pro technologii krimpování jsou plynotěsně uzavřené a miniaturizované kontakty. Při krimpování se flexibilní vodič řízenou deformací plynotěsně uzavírá v krimpovacím kontaktu. Tato metoda vytváří jakýsi studený svar a zajišťuje tak optimální odolnost proti stárnutí a mechanickému namáhání v důsledku nárazů a vibrací. Automatické krimpovací stroje umožňují efektivní výrobu předem osazených systémových kabelů, avšak při použití správných nástrojů lze krimpování realizovat i přímo na místě. Technické požadavky na technologii krimpování stanovuje norma IEC 60352-2.

 

Zářezový spoj IDC

Technologii IDC (Insulation Displacement Connections) lze použít k vytvoření jednoduchého a bezpečného kontaktu plných a laněných vodičů. Zářezová svorka IDC v jediném kroku pronikne do izolace kabelu a spolehlivě přijde do kontaktu s vodiči. Toto plynotěsné spojení zaručuje mimořádnou úroveň bezpečnosti i při nejnižších proudech a napětích. Technické požadavky na technologii IDC stanovuje norma IEC 60352-3.

 

Připojení pájecími oky

Připojení pájecími oky je optimální řešení pro malé série a prototypovou výrobu. K příslušným kabelovým konektorům lze připojit širokou škálu kabelů i bez použití speciálního nářadí. Odizolované a pocínované vodiče se jednotlivě ručně připájí k pájecím okům. Toto připojení však musejí provádět pouze vyškolení odborníci.

 

Připojení Faston

Technologii Faston lze použít pro volné připojování vodičů. Výhodou je vysoká proudová zatížitelnost (až 15 A) a snadná výměna.

 

Připojení klecovými svorkami

Technologie připojení klecovou svorkou používá pružinu k vytvoření kontaktu s laněnými a plnými vodiči. Po otevření pružiny ovládacím prvkem stačí odizolovaný vodič jednoduše zasunout do otevřené kontaktní komory. Toto připojení má malé nároky na obsluhu a nástroje. Nabízí také vynikající funkční spolehlivost. Pružinové upevnění umožňuje připojit i víc vodičů. Připojení je mimořádně odolné vůči vibracím a nárazům.

Stáhnout

PCB konektory HARTING: Seznamte se s našimi produkty