Teknik för PCB-terminering

HARTING:s PCB-kontaktdon kan anslutas med vanliga förbindningstekniker. Den lämpliga förbindningstekniken för kretskort väljs baserat på faktorer som kabeltyp, ledararea, kontakttyp och antalet kontakter. Upptäck vårt stora utbud av terminieringsalternativ.

THT lödförbindning

Vanlig lödteknik är beprövad sedan många år, den säkerställer den högsta mekaniska stabiliteten och processäkerheten. Kontaktdonens lödstift sätts i genomgående mönsterkortshål. Sen kan de samtidigt lödas på andra komponenter automatiskt.

 

THR lödförbindning

Med lödtekniken THR (Through Hole Reflow, omsmältning) sätts kontaktdonet in i kretskortshål som går genom kortet – ungefär som vid konventionell komponentinstallation. Det går att utföra automatiskt med Pick&Place placeringsmaskiner. Dessa THR-komponenter löds sedan ihop med komponenterna som placeras på ytan som del av en gemensam omsmältningslödningsprocess. Den här förbindningstekniken innebär en enastående mekanisk robusthet och möjliggörs med en konstruktion som är särskilt anpassad för omsmältningslödningen (t.ex. användning av högtemperatursplast).

 

Inpressningsteknik

Den här lödfria förbindningstekniken baseras på att trycka ett stift genom ett kretskortshål som går genom kortet. Toleranserna på kretskortshålet kan kompenseras med en modern, elastiskt deformerbar inpressningszon. Det gör att det går att möta de högt ställda elektriska och mekaniska kraven, samt kraven på liten isättningskraft och hög hållkraft. Inpressningstekniken är en överkomlig processmetod utan restriktioner, särskilt för stift med ömtålig guldplätering för bakplans bussystem.

 

Virningsförbindning

En virningsterminering innebär att ledaren är tvinnad på ett vinkelförbindningsstift i flera varv. Det lägsta elektriska motståndet åstadkoms då rätt konstruktion används. Den resulterande förbindningen är mekaniskt stark, klimattålig och termiskt stabil.

 

Klämterminering

Gastäta och miniatyriserade kontakter är synonymt med krimpteknik. I krimpförbindningar försluts en flexibel ledare gastätt i krimpkontakten med en kontrollerad deformering. Den här tekniken ger praktiskt taget en kallsvetsning som säkerställer en optimerad hållfasthet mot åldrande och mekanisk påverkan från stötar och vibrationer. Automatiska krimpningsmaskiner innebär en effektiv tillverkning av förinstallerade systemkablar – men krimpningstekniken kan även implementeras på plats med lämpliga verktyg. De tekniska kraven för krimpningstekniken har standardiserats i IEC 60352-2.

 

IDC (insulation displacement connection: isoleringsskyddad förbindning)

IDC (insulation displacement connections) kan användas för enkel och säker anslutning för entrådiga och flertrådiga ledare. I ett enda grepp penetrerar IDC:s skärklämma in i ledarisoleringen och kontakterar ledarna fjädrande. Den gastäta förbindningen säkerställer en enastående säkerhet för även de minsta strömmarna och spänningarna. De tekniska kraven för IDC-teknik har standardiserats i IEC 60352-3.

 

Lödförbindning

Lödförbindningen är den optimala lösningen för små batchstorlekar och prototyptillverkningskörningar. Även utan specialverktyg går det att förbinda många olika sorters kablar till sina respektive kabelkontaktdon. Den avskalade och förtennade ledaren löds individuellt för hand på lödfliken. Dock ska den här förbindningen bara utföras av utbildade specialister.

 

Faston-förbindning

Faston-förbindningen kan användas för fria förbindningar. Den har fördelen att den kan leda starkström (upp till 15 A) och går lätt att ändra.

 

Burklämsförbindning

Tekniken med burklämsförbindning använder en fjäder för att upprätta kontakt med flexibla entrådsledare. Efter att fjädern har öppnats med ett ställelement kan den avskalade ledaren enkelt föras in i den öppna kontaktkammaren. Med den här förbindningstekniken är det enkelt att använda och ändra. Den är även enastående funktionssäker. Flera förbindningar kan utföras tack vare den fjäderspända förbindningen. Den här förbindningen är extremt motståndskraftig mot vibrationer och stötar.

Ladda ner

HARTING:s PCB-kontaktdon, upptäck våra produkter