Products & Solutions

Systémová kabeláž Han® 1A pro přenos signálů

Konfekcionovaná a univerzálně použitelná na nejmenším instalačním prostoru

Miniaturizace je v průmyslu všudypřítomnou a aktuální výzvou. Pro neustále se zmenšující pohony, například ve strojírenství nebo robotice, jsou zapotřebí stále menší kompaktní rozhraní.

Prostě „plug & play“!

Nejmenším konektorem z portfolia Han® je model Han® 1A. Ačkoli se ideálně hodí pro montáž „v technologii“, pracovní podmínky na místě instalace často nebývají ideální pro bezpečné zpracování. Společnost HARTING má proto v sortimentu konfekcionované systémové kabely.

Díky osazení podle specifikací zákazníka, kabelu s pláštěm z PVC vhodnému do průmyslových podmínek a otestování v souladu s přísnými zásadami kvality HARTING zbývá uživateli jediný úkol: připojit konektor. Připojení je proto kompaktní, rychlé a bez rizika chyb v zapojení, k nimž při montáži v technologii často dochází. Prostě „plug & play“!

Parametry pro přenos signálů jsou 6,5 A a 50 V. Všechny systémové kabely odpovídají v zapojeném stavu požadavkům stupně krytí IP65.

Systémová kabeláž Han® 1A se používá k připojování topných těles, ventilátorů, ovládacích terminálů a průmyslového osvětlení, malých motorových pohonů či vibračních a pásových dopravníků nebo k propojování komponentů v elektrických rozvaděčích.

Konfekcionovaná systémová kabeláž Han® 1A pro přenos signálů, k dispozici s páčkou nebo sponou.
Systémová kabeláž Han® 1A v elektronickém katalogu