Han® S: jednopinowe złącze do montażu czołowego, opracowane specjalnie do systemów magazynowania energii (ESS)

Rynek magazynowania energii rozwijał się niezwykle szybko w ciągu ostatnich kilku lat. Globalne dyskusje na temat śladu ekologicznego z pewnością przyczyniły się do dodatkowego ożywienia ogólnego rozwoju sytuacji. Zrównoważone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii można osiągnąć jedynie poprzez systemy magazynowania energii, ponieważ umożliwiają one wykorzystanie wyprodukowanej energii odnawialnej w późniejszym czasie zależnie od potrzeb. Złącza przyspieszają montaż systemów magazynowania energii opartych na jednostkach akumulatorowych.

Wraz z wprowadzeniem Han® S portfolio produktów Han® firmy HARTING obejmuje po raz pierwszy rozwiązanie w zakresie złączy przeznaczone do montażu czołowego modułów magazynowania energii. Jest to rozwiązanie preferowane na rynku w zakresie okablowania zoptymalizowanego pod względem kosztów. Nowa seria złączy spełnia wymagania techniczne najnowszych norm dla stacjonarnych systemów magazynowania energii (w tym UL 4128) i oferuje użytkownikom optymalne bezpieczeństwo podłączonych urządzeń. Oznacza to, że nowe złącza Han® S spełniają najwyższe standardy wymagane przez rynek.

HARTING Han® S - Secure plug-in connections for modular battery storage

Nowe złącze jednopinowe mogą pracować z natężeniami znamionowymi do 200 A przy napięciu 1500 V, zapewniając jednocześnie bezpieczną instalację kontaktów z zabezpieczeniem palców oraz o różnych typach przyłączenia (śruba M8 lub szynowea) i wizualną kontrolę stanu blokady. Ponadto, produkt jest odporny na wibracje i jest dostępny w dwóch różnych kolorach, czerwonym (+) i czarnym (-). Posiada również mechaniczny system kodowania, który uniemożliwia nieprawidłowe podłączenie biegunów. Dzięki temu nowe złącze jest optymalnym rozwiązaniem w przypadku dużych ilości modułów akumulatorowych, ponieważ użytkownicy mogą polegać na bezpieczeństwie przy wysokim tempie produkcji.

Dzięki wprowadzeniu Han® S firma HARTING oferuje teraz oprócz sprawdzonego rozwiązania do podłączania na ślepo z tyłu szafy wysokiej jakości złącza do montażu czołowego do systemów magazynowania energii. W obu przypadkach złącza mogą być dostarczone już zmontowane z przewodami, zgodnie ze specyfikacją klienta.