Han® S: Individuella polfronts installationskontaktdon särskilt utvecklade för energilagringssystem (Energy Storage Systems, ESS)

Energilagringsmarknaden har utvecklats oerhört snabbt de senaste åren. Globala diskussioner om miljöavtryck har inneburit en avgörande skjuts för den här allmänna trenden. Hållbar användning av förnybara energikällor kan bara åstadkommas med energilagringssystem då de ger möjliggör tidsfördröjd behovsanpassad anpassning av den kraft som kommer från förnybara energikällor. Kontaktdon skyndar på installationen av energilagringssystem som baseras på batterienheter.

Med Han® S tillhandahåller HARTING:s Han®-portfölj nu för första gången en kontaktdonslösning för frontinstallation av modulinsatser för energilagring. Det är marknadens rekommenderade lösning för kostnadsoptimerat kablage. Den nya kontaktdonsserien ger användare en optimerad säkerhet då konstruktionen klarar alla tekniska krav och de senaste UL 4128-standarderna för stationära energilagringssystem. Det innebär att nya Han® S-kontaktdon klarar de högsta standarderna som marknaden efterfrågar.

HARTING Han® S - Secure plug-in connections for modular battery storage

Det nya individuella polkontaktdonet fungerar med märkströmmar på upp till 200 A vid en spänning på 1500 V, samtidigt som det säkerställer säkra installationer med kontakter med fingerskydd med olika förbindningstyper (M8-bult eller elskena) och synlig kontroll av låsstatusen. Moreover, the product is vibration proof and available in two different colours, red (+) and black (-). It also incorporates a mechanical coding system that makes misconnections of polarity impossible. Det gör det nya kontaktdonet till en optimerad lösning då ett stort antal batterimodulinsatser ska hanteras, tack vare att användare kan lita på säkerhet vid en hög produktionstakt.

Med den nya Han® S tillhandahåller HARTING nu frontinstallationer av hög kvalitet för energilagringssystem som komplement till den etablerade lösningen med blindhopkoppling på rackets baksida. I båda fall kan kontaktdonen levereras färdiginstallerade med kablar enligt kundens specifikationer.