Bezdrátové řešení na míru pro palubní bezpečnostní systémy

Ve vlacích jsou bezpečnostní funkce, jako je požární signalizace, brzdové systémy nebo trakční měniče, ovládány pomocí reléových karet. Karty jsou zapojeny ve stojanech v blízkosti řídicí skříně lokomotivy. Každá z těchto karet obsahuje několik bezpečnostních relé. Spouštěcí signály pro bezpečnostní funkce jsou přiváděny ze skříňového rozvaděče vlaku. Reléové kontakty předávají signály přes zadní konektory na podvozku do řídicích jednotek, které jsou rozmístěny po celém vlaku. Společnost HARTING nabízí řešení, které jednoduchými zásuvnými konektory nahrazuje složité pevné zapojení stojanů s reléovými kartami.

Výrobci kolejových vozidel dosud pracovali s řešeními podvozků s pevným připojením, tedy konektory podle normy DIN 41 612. Například stojany Vossloh Euro 3000 byly dříve založeny na pevných kabelových přípojích mezi reléovými kartami a zadními konektory a na propojení mezi jednotlivými reléovými kartami prostřednictvím sběrnice. Dva obvykle používané stojany vyžadovaly 960 samostatných kabelů. Výroba stojanů a také jejich servis, údržba a výměna tak byly mimořádně pracné. Konstrukce byla navíc velmi komplikovaná, protože pro pevné kabelové spoje na podvozku byly nutné plovoucí konektory.

Základní deska s kabelovým přemostěním pro systémová zásuvná řešení

Řešení vyvinuté technologickou skupinou HARTING využívá přímé propojení mezi reléovými kartami a I/O přípojkami, které nevyžaduje vnitřní zapojení. Výsledkem je řešení, které umožňuje rychlejší a snazší montáž, zabírá méně místa a má nižší hmotnost. Vyznačuje se výrazně snazší údržbou, která přináší výraznou úsporu celkových nákladů.

Snadná údržba a výroba

Přední strana stojanu (Han® DD)

Reléové, 160mm karty Euro 3000 pasují do dvou stojanů standardních rozměrů 182,60 × 133,35 mm (19" × 3U). Každá karta má stavovou LED diodu, která se rozsvítí při aktivaci kontaktu relé.

S využitím PCB adaptérů a konektorů Han® DD pro vstup a výstup jsou zadní konektory namontovány na stejnou desku plošných spojů, která se používá pro připojení sběrnice.

Tato připojení ovládá jediná deska. Není nutné žádné pevné zapojení a není potřebná druhá deska plošných spojů. Jednotlivé stojany mají o třetinu menší hloubku, neboť mezi zadními konektory a reléovými deskami už nejsou žádné kabelové svazky. Plošší konstrukce usnadňuje přístup k zadnímu konektoru z přední strany skříně. Nové stojany jsou také lehčí než staré: Rozdíl v hmotnosti je 40 procent.

Katalogy, brožury, letáky