Products & Solutions

Wielofazowe złącze testowe

Wielofazowe złącze testowe może być stosowane do wykonywania szybkich, bezbłędnych testów na przewodach zasilających silników trójfazowych.

W ten sposób użytkownicy uzyskują rozwiązanie plug-and-play, które umożliwia im oszczędność kosztów i czasu podczas montażu, konserwacji i utrzymania sprawności przewodów zasilających silników trójfazowych.

Wielofazowe złącze testowe

Wielofazowe złącze testowe jest zaprojektowane do użytku w trudnych warunkach środowisk przemysłowych i mieści się w dowolnej skrzynce narzędziowej. Jest łatwe w obsłudze i można je stosować bez zewnętrznego zasilania lub akcesoriów.

Wielofazowe złącze testowe umożliwia testowanie parametrów obwodów łączonych w gwiazdę i trójkąt, faz (L1, L2, L3) oraz kierunku skrętu pola wirowego na przewodzie zasilania silnika trójfazowego. Złącze testowe dodatkowo wyposażone jest w wyświetlacz, na którym widoczny jest odpowiedni stan testu.

Wielofazowe złącze testowe należy stosować w trójfazowych systemach zasilania przy napięciu 230/400 V AC o częstotliwości 50 Hz. Interfejs oparty jest na wkładkach z kontaktami Han® 10 E, najszerzej stosowanymi w projektach budowy maszyn i inżynierii zakładów produkcyjnych. Dlatego opiera się na konwencjonalnym standardzie DESINA (DEcentralised and Standardised INstAllation technology – rozproszonej i standaryzowanej technologii montażu).