Plug & play ve výrobě energie

Instalace pevné kabeláže je časově náročná, vyžaduje velké úsilí a přináší značné náklady. Napájecí sítě vyžadují krátké reakční doby, subsystémy musejí pracovat co nejbezpečněji a nejplynuleji.

Zavedením průmyslových konektorů lze snadněji splňovat tyto požadavky. Snižují nejen náklady na zapojování, ale umožňují také rychlejší instalaci, uvedení do provozu a údržbu v technologii.

Pevná kabeláž vs. konektory: Konektory se používají jako rozhraní v klíčových místech tohoto plynem izolovaného vysokonapěťového rozváděče.

Pro údržbu systémů v odvětví PGTD se za provozuschopné řešení tradičně považuje pevná kabeláž. Již řadu let se však trh z různých důvodů stále více spoléhá na řešení typu plug & play. Konektory jsou žádané zejména tam, kde je nutné, aby spínací a řídicí zařízení pracovala vedle sebe. Navíc je zajištěna vyšší bezpečnost, protože pro každý konektor jsou dostupné různé možnosti kódování. Obě části konektoru tedy vždy pasují pouze ke svému určenému protějšku.

Průmyslové konektory Han®

Kabeláž využívající konektory má v každé fázi svého životního cyklu oproti pevné kabeláži následující výhody.

Co říkají naši zákazníci

Xi’an XD Switchgear Electric Co., Ltd je dceřinou společností skupiny China XD Group Corporation. Naše společnost se zabývá vývojem a výrobou vysokonapěťových, plynem izolovaných rozvoden. V současnosti má společnost XD Switchgear 3 000 zaměstnanců. Společnost HARTING nám v rámci spolupráce dodává efektivní produkty a řešení. Toho si obrovsky vážíme. Těšíme se na budoucí komplexní partnerství.

Maoyuan Tian
Generální ředitel, Xi’an XD Switchgear Electric Co., Ltd

HARTING Han® – videa

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity
Průmyslové konektory Han®