Plug & play inom elproduktion

Fast anslutning är tidskrävande, kräver stora resurser och orsakar höga kostnader. Elnät skriker efter snabba reaktionstider och subsystemen måste kunna köras säkert och problemfritt.

För att uppfylla denna typen av krav är det praktiskt att använda industriella kontaktdon. De reducerar inte bara kostnaderna för kabeldragning utan medger även snabbare konstruktion, idrifttagning och underhållsprocesser.

Fasta anslutningar vs kontaktdon: I nyckelpositioner använder den här gasisolerade kopplingsutrustningen för högspänning kontaktdon som gränssnitt.

Traditionellt sett har fast anslutning ansetts vara ett konkurrenskraftigt alternativ för att betjäna PGTD-sektorn. På senare tid har dock marknaden av olika anledningar vänt sig mot plug-and-play lösningar. Att använda kontaktdon innebär inga gissningar längre, i synnerhet när kopplings- och regleringsutrustning måste arbeta sida vid sida. Dessutom ökas säkerheten eftersom det finns kodningsalternativ för varje kontaktdon. På så sätt passar båda sidor hos en anslutning bara med rätt motpart.

Industriella kontaktdon Han®

Att välja kablage baserad på kontaktdon i stället för en fast anslutning innebär fördelar vid varje steg i produktionscykeln:

Våra kunders kommentarer:

Jag kommer från Xi’an XD Switchgear Electric Co., Ltd, som är ett dotterföretag till China XD Group Corporation. Vårt företag tillverkar, utvecklar och producerar högspännings GIS. Idag har XD Switchgear 3 000 anställda. HARTING tillhandahåller effektiva produkter och lösningar för oss med vårt samarbete. Jag är mycket tacksam gentemot HARTING. Jag ser fram emot vårt omfattande partnerskap framöver.

Maoyuan Tian
VD, Xi’an XD Switchgear Electric Co., Ltd

HARTING Han® – videor

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity
Industriella kontaktdon Han®