Konfekcionované kabely pro pohonnou techniku

Společnost Getriebebau NORD nabízí kompletní pohonné systémy z jednoho zdroje. Ke svým pohonům, které sestávají z převodovky, motoru a elektroniky, dodává ve spolupráci se společností HARTING kabely předem osazené konektory. Výsledkem je komplexní systémové řešení, které umožňuje provozovatelům zařízení ušetřit 15 až 20 procent času potřebného na montáž a uvedení do provozu na místě instalace.

Getriebebau NORD patří mezi světové lídry v oblasti pohonné techniky. Nabízí mechatronická řešení pro převodové motory, elektromotory, průmyslové převodovky, frekvenční měniče a motorové startéry určené pro decentralizované řídicí systémy pohonů a pro montáž do skříňového rozvaděče.

„Mnoho našich pohonů dodáváme se zásuvnou připojovací technikou a naše portfolio teď rozšiřujeme o příslušné konfekcionované kabely, aby naši zákazníci získali skutečně systémové řešení,“ vysvětluje Dirk Boysen, vedoucí obchodního rozvoje divize elektronických pohonných systémů ve společnosti Getriebebau NORD, zrod spolupráce se společností HARTING.

Dirk Boysen (vlevo), vedoucí obchodního rozvoje divize elektronických pohonných systémů ve společnosti Getriebebau NORD a Mario Stolle, vedoucí prodeje pro Německo ve společnosti HARTING, v testovacím středisku pohonných systémů Getriebebau NORD v německém Bargteheide.
Getriebebau NORD dodává tyto pohony se zásuvnou připojovací technikou. Výhodou tohoto systémového řešení je kratší doba instalace a vyšší kvalita zapojení.
Na ochranu proti rušivému vyzařování a za účelem splnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) bylo v pouzdře konektoru navrženo kolem ochranného vodiče PE optimální 360° připojení stínění.
Konfekcionované připojovací a ovládací kabely dokážou zkrátit dobu instalace a uvedení do provozu o 15–20 procent.

Poptávka po předem osazených připojovacích a ovládacích kabelech

Zásuvná připojovací technika získala velmi příznivý ohlas zákazníků. Kabeláž s konektory totiž nevyžaduje na místě instalace přítomnost odborných pracovníků. Výhodou tohoto systémového řešení je kratší doba instalace a vyšší kvalita zapojení. „Při prvním uvedení zařízení do provozu na místě instalace je obvykle nutné narychlo namontovat velké množství pohonů. Snadno může dojít k chybám. Kabely je často nutné zkracovat za nepříznivých podmínek, stínění kabelu musí být zhotoveno v souladu s požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu a vodiče musejí být správně připojené. Všem těmto potenciálním zdrojům chyb se lze vyhnout použitím předem osazené připojovací techniky. Její výhodou je i výrazné snížení náročnosti montáže, uvedení do provozu a následných servisních zásahů,“ říká Mario Stolle, vedoucí prodeje pro Německo ve společnosti HARTING, když vysvětluje přednosti systémové kabeláže.

Pro dosažení vynikajících řešení je důležité zaměřovat se nejen na klíčové dovednosti, ale také na budování partnerských sítí. Z tohoto zaměření se rodí úspěšné partnerské sítě. (...) Partnerské sítě považuji za klíčový nástroj integrovaného průmyslu pro vytváření hodnot pro lidi.

Philip Harting
Generální ředitel technologické skupiny HARTING

Standardní kabel by požadavky motorů NORD nesplňoval. Bylo třeba najít řešení pro stínění plastového krytu kolem frekvenčního měniče. Na ochranu proti nepřípustnému rušivému vyzařování a za účelem splnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) bylo v pouzdře konektoru navrženo optimální 360° připojení stínění. „Pro naše speciální řešení jsme kvalifikovali několik dodavatelů. Návrh od společnosti HARTING byl nejkvalitnější a našim představám odpovídala i její cenová nabídka,“ říká ke spolupráci se společností HARTING Mathis Kosbab, produktový manažer oddělení elektronické pohonné techniky.

„Řešení, které bylo navrženo pro společnost NORD, nelze vyvíjet souběžně s každodenní masovou činností. Ve společnosti HARTING na to máme vlastní odborníky,“ vysvětluje Mario Stolle z divize HARTING Customised Solutions (HCS), která se specializuje na individuální řešení podle požadavků zákazníka.

Certifikované motorové kabely pro pohony NORD

V rámci tohoto projektu specifikovala společnost NORD technické požadavky na kabel a montáž; odborníci z divize HCS pak upravili pouzdro konektoru a realizovali nabídku. Jako výrobce s certifikací UL byla společnost HARTING také schopna dodat bezpečnostní certifikáty a prokázat shodu s normami pro evropský, americký a asijský trh. Za tímto účelem provádí divize HCS schvalovací zkoušky ve vlastním akreditovaném zkušebním středisku. Zkoušky funkčnosti a životnosti probíhají podle specifikací zákazníka (např. pro stupně krytí IP, proudovou zatížitelnost, odolnost proti vibracím a kvalitu přenosu dat a signálu).

„HARTING dodává stíněný motorový kabel ve vynikající kvalitě. Přesvědčila nás i bezvadná spolupráce s divizí HCS na datových listech a výkresech, stejně jako rychlá reakce na nabídky a dotazy ohledně dodacích lhůt,“ říká Mathis Kosbab.

 

„Konfekcionované připojovací a ovládací kabely umožňují našim zákazníkům výrazně zkrátit dobu montáže a uvádění do provozu. Ručíme za kvalitu tohoto systémového řešení a přebíráme technickou odpovědnost,“ shrnuje výhody Dirk Boysen.

Kratší doba montáže až o 20 procent

„Konfekcionované připojovací a ovládací kabely umožňují našim zákazníkům výrazně zkrátit dobu montáže a uvádění do provozu. Získávají také jistotu bezpečnosti systému, protože kabeláž je speciálně navržena pro naše zařízení. Přebíráme technickou odpovědnost,“ shrnuje výhody Dirk Boysen. Poukazuje také na usnadnění údržby a s tím související snížení nákladů na prostoje. „Pokud v zařízení dojde k poškození kabelu, je možné ho snadněji vyměnit a závadu rychleji odstranit.“