Förinstallerade kablar för drivteknik

NORD Drivesystems tillhandahåller kompletta drivsystem från en enda källa. NORD samarbetar med HARTING för att tillhandahålla monteringsfärdiga kopplingsbara kablar för kraftförsörjningar och styrapparater, utöver deras drivning som består av en växelenhet, motor och drivelektronik. Resultatet är en äkta systemlösning som gör att driftsansvariga kan spara 15 till 20 procent av den tid som krävs för installation och idrifttagning vid tillverkningsanläggningen.

NORD Drivesystems är en av de globala ledarna inom drivteknik, och tillhandahåller mekatroniska lösningar för växlade motorer, elmotorer, industriella växelenheter, frekvensomvandlare och motorstartare för decentraliserade drivstyrapparater och för installation av kopplingsskåp. 

”Vi utrustar många av våra drivsystem med kopplingsbar förbindningsteknik och utökar nu vår portfölj för att inkludera lämpliga förinstallerade kablar så att våra kunder får en äkta systemlösning” förklarar Dirk Boysen, chef på företagsutvecklingen, Electronic Drive Systems vid NORD Drivesystems, när han beskriver det gick till när samarbetet med HARTING började.

Dirk Boysen (till vänster), chef på företagsutvecklingen, Electronic Drive Systems vid NORD Drivesystems och Mario Stolle, den tyska försäljningschefen på HARTING, i testcentrat för drivsystem vid NORD Drivesystems i Bargteheide, Tyskland.
NORD Drivesystems förser dessa drivningar med kopplingsbar anslutningsteknik. Den här systemlösningen har dubbla fördelar med kortare installationstid och bättre kablingskvalitet.
För att undvika radiointerferens och möta kraven för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) har en optimerad 360°-skärmad anslutning runt PE skyddsledaren konstruerats inom kontaktdonets chassihus.
Den förinstallerade anslutningen och kontrollkablar kan förkorta installations- och underhållstiden med ca 15–20 procent.

Behovet av förinstallerade anslutnings- och styrkablar

Kundresponsen har varit mycket positiv för den här kopplingsbara anslutningstekniken. Det är för att inkopplingskablage inte kräver specialister vid anläggningen. Den här systemlösningen har dubbla fördelar med kortare installationstid och bättre kablingskvalitet. ”Många drivsystem installeras normalt under tidspress under den första idrifttagningen vid anläggningen. Misstag sker lätt. Kablarna behöver ofta separeras korrekt under ogynnsamma förhållanden, kabelskärmningen måste appliceras enlligt EMC-standard, och kablarna måste anslutas korrekt. Alla dessa möjliga felkällor kan undvikas då förinstallerad termineringsteknik används. Arbetsinsatsen och kostnaderna som hör till installationen, idrifttagningen och efterföljande servicebeställningar reduceras väsentligt.” säger Mario Stolle, HARTING:s tyska försäljningschef som förklarar fördelarna med komponenten ”systemkabel”.

För att åstadkomma enastående lösningar är det inte bara viktigt att fokusera på nyckelområden inom olika kompetenser, utan även en utveckling mot att etablera partnernätverk. Fokusering och en öppen atmosfär resulterar i framgångsrika partnernätverk. (...) Jag ser partnernätverken som en nyckel för Integrerad Industri för att skapa mervärden för människor.

Philip Harting
VD Företagsgruppen HARTING TECHNOLOGY

En standardkabel skulle inte täcka behoven för NORD:s motorkabel. En lösning behövde hittas för att skärma av chassihuset i plast runt frekvensomvandlaren. För att undvika otillåten radiointerferens och för att möta kraven för elektromagnetisk kompatibitet (EMC) har en optimerad 360° skärmad anslutning utvecklats inne i kontaktdonets chassihus. ”Vi tog in anbud från flera leverantörer för vår speciallösning. HARTING:s implementering hade den bästa kvaliteten och prisförslaget var perfekt, ”säger Mathis Kosbab, produktchef på Electronic Drive Technology, som berättar om samarbetet med HARTING.

”Lösningar som de här för NORD kan inte utvecklas parallellt med vår dagliga masstillverkningsverksamhet. På HARTING har vi specialister internt bara för det här” förklarar Mario Stolle från avdelningen HARTING Customised Solutions (HCS) som specialiserar sig på kundanpassade lösningar.

Certifierade motorkablar för NORD:s drivningar

I det här projektet gav NORD specifikationerna för kabeln och installationerna, sen modifierade specialisterna från HCS kontaktdonets chassihus och implementerade offertkraven. Som ett UL-certifierad tillverkningsföretag har HARTING kunnat leverera säkerhetscertifikaten och visa upp överensstämmelse med standarderna för de europeiska, amerikanska och asiatiska marknaderna. För det utför HCS prov för godkännande i det egna ackrediterade provningscentrumet. Funktions- och driftstidsprover utförs enligt kundens specifikationer (t.ex. för IP-skyddsklassningar, strömföringskapacitet, vibrationshållfasthet och kvaliteten på data och signaler). 

”HARTING levererar skärmade motorkablar med en enastående kvalitet. Samarbetet med HCS rörande datablad och ritningar, samt den snabba responsen på anbud och leveranstidsönskemål övertygade oss” säger Mathis Kosbab.

 

”Tack vare den förinstallerade anslutningen och styrkablar kan våra kunder reducera tidsåtgången för installation och idrifttagning västentligt. Vi garanterar kvaliteten på den här systemlösningen och tar på oss det tekniska ansvaret” förklarar Dirk Boysen när han sammanfattar fördelarna.

Installationstiden reduceras med upp till 20 procent

”Tack vare den förinstallerade anslutningen och styrkablar kan våra kunder reducera tidsåtgången för installation och idrifttagning västentligt. De gick även i god för systemsäkerheten då kablaget är specialkonstruerat för våra enheter. Vi tar på oss det tekniska ansvaret” förklarar Dirk Boysen när han sammanfattar fördelarna. Han pekar även på det förbättrade underhållet och de därmed förbundna lägre kostnaderna för stilleståndstid. ”Om en kabel i anläggningen skadas nu kan den bytas ut enklare och felet kan åtgärdas snabbare.”