Han-Modular® – Nové (stíněné) moduly pro budoucí přenos energie, dat a signálu

Konektor Han-Modular® je jako jediný určen pro kombinaci napájení, dat a signálů. Tato řada ve skutečnosti zahájila trend modulárních konektorů. Systém je nejen vysoce univerzální, ale také flexibilní a připravený na budoucnost. Nové a budoucí požadavky lze rychle a pohodlně integrovat do stávajícího modulárního systému.

Přenos vyššího výkonu až 300 A / 1200 V

Odvětví systémů skladování energie prochází v současné době velmi dynamickou fází. Mění se stávající požadavky, přibývají nové, roste hustota výkonu a systémy musejí být zároveň účinnější.

Dnešní systémy pracují s proudem 200 A / 800 V DC. Budoucí generace budou vyžadovat ještě vyšší hustotu napájení, a to až 300 A a 1200 V.

Nové (stíněné) moduly pro budoucí přenos energie, dat a signálu

S ohledem na tyto požadavky vyvinula společnost HARTING modul 300 A, který je kompatibilní s osvědčeným modulem 200 A. Proto lze nový modul zapojit i do modulu 200 A (v takovém případě by byl k dispozici pouze nižší jmenovitý výkon). Proto lze snadno modernizovat stávající systémy. Nový modul je navržen tak, aby bylo možné jak přímé připojení na přípojnici, tak i snadná instalace do zásuvných systémů. Je také splněn požadavek trhu, aby modul zajišťoval ochranu proti nebezpečnému dotyku jak na straně zásuvky, tak na straně vývodů.

Integrace 10Gbpss Ethernetu do modulárních konektorů

Požadavky na vyšší přenosové rychlosti jsou hnací silou neustálého vývoje datových rozhraní. To platí nejen pro kancelářskou oblast, ale také pro průmyslovou sféru, kde se projevují zejména výhody modulárních rozhraní. Lze snadno přizpůsobit všechny běžné standardní sběrnicové systémy, včetně Profibus, Profinet, CAN, Ethernet kat. 5, kat. 6A a kat. 7A.

Díky modulu M12 je nyní umožněna další integrace 10 Gbps Ethernetu do modulárních konektorů. Modul umožňuje výrazně zmenšit potřebný prostor, protože do jednoho modulu pasují dva konektory M12 s kódováním D nebo X. V porovnání s běžnými řešeními RJ45 je systém M12 navíc robustnější a nabízí vyšší provozní spolehlivost.

Vytváření modulárních rozhraní pro stíněná vedení

Nový stíněný napájecí modul Han® má tři napájecí kontakty a jeden kontakt PE pro připojení typických třífázových zátěží. Má také dva signální kontakty pro monitorování teploty, brzdy atd. a velké stínění, které v souladu s požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu umožňuje připojení stínění kabelu přímo k modulu. Představuje alternativu k pevnému zapojení stíněných napájecích vodičů a zároveň umožňuje, aby tato připojení byla provedena společně s ostatními moduly řady Han-Modular® v jednom krytu nebo pouzdře.

Frekvenční měnič a motor se stíněným napájecím modulem Han®

Společnost HARTING otestovala nový modul v praktických aplikacích v laboratoři EMC: Charakteristiky elektromagnetické kompatibility stínění stíněného napájecího modulu Han® jsou zcela vhodné pro typické aplikace pohonů, jako jsou frekvenčně řízené třífázové motory nebo jiné zátěže. Vedle snadného použití umožňuje připojení stíněného napájecího vedení a přímé připojení stínění k modulu. Díky tomu se zkracuje doba instalace strojů a systémů, ať už ve výrobním závodu nebo u koncového zákazníka.

Tato řada bude mít také modul s ochranou EMC pro přenos signálu. Díky velkému stínění a přídavné 360° stínicí desce nabízí modul nejen vynikající stínění, ale také zajišťuje přenos velkých objemů na minimálním prostoru. Lze připojit 27 stíněných kontaktů D-Sub až do 4 A / 32 V. Pod názvem Han® Shielded Module Basic představuje tento nový produkt jednoduchý a cenově výhodný způsob, jak mohou uživatelé například v oblasti strojírenství a robotiky integrovat stíněný přenos do modulárních konektorů.

Webinář – Jak podrobné to může být? Průvodce modularitou ve výrobní technologii