Digitala tjänster spar tid vid elkonstruktion

Effektiv datahantering inom elkonstruktion kan spara tid och pengar under konstruktionsfasen. HARTING:s nya digitala tjänster är till stor hjäp vid datahanteringen av HARTING-artiklar.

Bakom varje elkonstruktionsprojekt finns många individuella komponenter vilket innebär en stor samling med data: 2D / 3D CAD-data, datablad, typdatablad och intyg är alla delar av en ordentlig dokumentation. ”Vi lägger mer tid på artikelutveckling och insamling, konvertering och lagring av relaterade dokument än själva konstruktionen”, säger Andreas Wedel, chef på Digital Transformation vid företagsgruppen HARTING Technology. Därför arbetar hans team på nya funktioner som hjälper till vid datahanteringen av HARTING:s produkter och lösningar.

Önskelistor och digitala anteckningar i online-katalogen

”Vi har många kunder som fortfarande håller fast vid sina gamla HARTING-kataloger, inte p.g.a. nostalgi, utan för att de är fulla av anteckningar och bokmärken”, förklarar Wedel. ”Det här arbetssättet ville vi möjliggöra även i vår online-katalog.” Sedan länge har det varit möjligt att lägga poster till dina egna önskelistor i HARTING eShop. En ny option är att lägga till egna anteckningar för individuella HARTING-artiklar. Dessa anteckningar kan hanteras via kundportalen myHARTING och filtreras för alla artiklar med anteckningar.

Textanteckningar för artiklar är värdefull hjälp i det dagliga arbetet. Dessa anteckningar kan hanteras via kundportalen myHARTING och filtreras för alla artiklar med anteckningar.

Spara tid med datapaket

Extrafunktioner är till för att tillhandahålla produktdata och dokument snabbt som krävs vid dokumentationen av elkonstruktionen. Konstruktionsdata, datablad och typblad för alla individuella komponenter är ofta på flera hundra dokument. Tidigare behövdes de ofta laddas ned en och en från leverantören (även HARTING). Med den nya datahanteraren, har du nu tillgång till upp till 50 HARTING-artiklar i ett enda steg från HARTING:s webbplats som ett samlat datapaket.

Med den nya datahanteraren har du nu tillgång till upp till 50 HARTING-artiklar i ett enda steg från HARTING:s webbplats i ett enda datapaket.

50 olika 2D/3D dataformat för direkt nedladdning

Fram tills nu har HARTING tillhandahållit konstruktionsdata för våra produkter i STEP- och JT-format. I praktiken används dock många fler format. Det innebar att HARTING:s kunder fortfarande behövde konvertera data till önskat format. Med den nya nedladdningsfunktionen MultiCAD är 2D och 3D CAD originaldata nu tillgängliga för nedladdning i över 50 olika format. Det innebär att HARTING-artiklar nu kan behandlas direkt i önskat dataformat för konstruktionsändamål. Den här MultiCAD-funktionen finns idag att tillgå för över 13 000 poster i HARTING:s online-katalog.

Med den nya nedladdningsfunktionen MultiCAD är 2D och 3D CAD originaldata nu tillgängliga för nedladdning i över 50 olika format för över 13 000 HARTING-artiklar.

Kundportalen har många funktioner

Du hittar de nya funktionerna i kundportalen myHARTING som redan har många e-handelsfunktioner för HARTING:s kunder. ”Alla som arbetar professionellt med våra produkter och lösningar kan enkelt registrera sig och använda alla tjänster på myHARTING kostnadsfritt.” säger Andreas Wedel.