Products & Solutions

Sady kabelů pro připojení pohonů SEW-EURODRIVE

Sady kabelů pro připojení pohonů SEW-EURODRIVE
HARTING nabízí vhodné sady konektorů pro různé typy motorů SEW-EURODRIVE.

Velký počet převodových motorů a pohonných systémů SEW-EURODRIVE je připraven na připojení pomocí průmyslových konektorů Han®. Společnost HARTING dodává sady konektorů pro konfekcionování propojovacích kabelů pro různé typy motorů SEW-EURODRIVE.

Výhody konektorů oproti motorovým svorkovnicím
Konektory jsou jednoznačně lepší řešení než konvenční připojování pomocí motorových svorkovnic, a to zejména z hlediska spolehlivosti připojení, zkrácení prostojů a snížení nákladů na montáž.
Náš rozsáhlý výběr různých konektorů pokrývá širokou škálu pohonů a elektrických parametrů. Jejich doplňkové funkce zároveň umožňují zapojení podle specifických potřeb uživatele. Výměnu pohonné jednotky připojené pomocí konektorů dokážou velmi rychle provést i pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace. Rizika plynoucí z prostojů a náklady spojené s výpadky se tak snižují na minimum. Použití předem osazených a standardizovaných spojů prakticky vylučuje riziko chybného připojení. Hybridní připojení silových a signálních vedení pomáhá zabránit vážným následkům chybných kontaktů při práci s propojenými decentralizovanými pohony. Zároveň téměř zcela vylučuje časově a finančně velmi náročné procesy hledání chyb.

Konektory vhodné pro veškeré okolní podmínky
Průmyslové konektory HARTING Han® mohou být opatřeny různými typy pouzder, která zajišťují optimální ochranu zásuvného připojení v daných okolních podmínkách. Stupeň krytí je vždy IP65 nebo vyšší. Rovněž lze snadno a rychle realizovat přípojky splňující požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.

Sady kabelů pro připojení motorů v elektronickém katalogu