HARTING för transport

Enkel hantering sparar tid och pengar

Vid trånga och svåråtkomliga utrymmesförhållanden är enkla installationsprocesser avgörande. HARTING:s lösningar hjälper till och förenklar installationsteknikernas vardag, tack vare att de är så enkla att använda.

Utrymme är det ont om i järnvägsfordon.

HARTING plug & play kontaktdon för överföring av data, kraft och signaler behöver bara ett begränsat utrymme. Samtidigt måste dessa kontaktdon omslutas av robusta chassihus och, precis som kablarna, avskärmas mot elektrisk interferens (EMC).

HARTING:s lösningar hjälper till och förenklar installationsteknikernas vardag, tack vare att de är så enkla att använda.

Enkel hantering med bryggningskabel

Bryggningskabel
Han® 24 HPR EasyCon short

Med Han® 24 HPR EasyCon short erbjuder HARTING en bryggningskabelförbindning med mer utrymme för kabeldragning. Kabelkåpan är indelad i två delar vilket säkerställer en användarvänlig installationsprocess och en enkel inspektion av kabeln och skärmningsförbindningar på det ”öppna systemet”.

Kunden drar nytta av med utrymme för kabeldragning jämfört med Han® HPR standardkåpan, något som gör kontaktdonet till en perfekt lösning för kort vagnskoppling. Det gör det möjligt att använda kontaktinsatserna monobloc och Han-Modular® i kabelkåpor/chassihus. Skärmförbindelse och dragavlastning är möjligt inuti kabelkåpan/chassihuset.

Mer plats för kabeldragning för gränssnitt Han® HPR

Genom att använda adaptern för Han® 16 och 24 HPR förstorade kabelkåpor och chassihus kan du utöka utrymmet för kabeldragningen för de här gränssnitten och ökar även åtkomsten till komponenterna. Antalet möjliga applikationer blir fler.

Lösningen är även kompatibel med Han® HPR chassihus monterade på en mellanvägg och kan användas med kontaktinsatserna monobloc eller Han-Modular®.

Adapter till Han® 16 och 24 HPR förstorade kabelkåpor och chassihus

Våra kunders kommentarer:

Interview - Sandro Dobler, Stadler Bussnang AG (EN)

Free consultation: Learn more about time and money savings enabled by HARTING solutions

Get in touch with us and talk to an expert from our product management! We will show you how HARTING solutions support and simplify the daily work of assembly technicians, thanks to their ease of use.