PRODUKTER & LÖSNINGAR

Han® F+B systemkablage

Den perfekta förbindningen inom livsmedels- och dryckesindustrin.

Med Han® F+B , levererar HARTING ett sortiment med kontaktdon som är specialkonstruerade för kraven inom . livsmedels- och dryckesindustrin samt för förpackningsindustrin. De släta ytorna gör det svårare för bakterier att ansamlas. Chassihusen, tätningarna och kablarna är robusta och skyddar de interna elementen från vattenstrålar och aggressiva rengöringsmedel. Kablarna måste också tåla värme, kemikalier och annan fysisk belastning så att en tillförlitligt drift kan säkerställas.

Passar perfekt i en miljö med höga standarder

Han® F+B systemkablage passar perfekt för miljöer med stränga hygienkrav och där snabba rengöringscykler och snabba anläggningsinstallationer är ett krav.

Det förinstallerade systemkablaget som kommer till kunden som en redan komplett provad installation kan helst enkelt förbindas som plug & play-lösning. Detta förenklar, sparar tid och förhindrar fel under installationen. Detta reducerar kostnader och minimerar nedtider.

F+B hybridsystemkablage för alla tre enskilda livlinor (data, signal och kraft) i en enda kabel och säkerställer därmed som ett enkel-kabel system att gränssnitten reduceras till ett minimum. Styrområdet sträcker sig upp till 10 A och 250 V. I högeffektsområdet är en strömbelastningsförmåga på upp till 20 A och en spänning på upp till 400 V möjlig. Dessutom möjliggör fältbussintegrationen (KAT5e) transmissionshastigheter på upp till 100 Mbit/s. Den här lösningen för kabeldragning uppnår skyddsklass IP69 när den ansluts.

Förutom Han® F+B hybridversionen för data, signaler och kraft erbjuder HARTING även den här lösningen för kabeldragning med 17D kontaktinsatser för överföring av kraft och signaler. Denna variant kombinerar Han® F+B kapslingen med de välkända Han® D kontakterna, vilka tillåter en strömbärande kapacitet på upp till 10 A vid 400 V.

En annan egenskap hos Han® F+B kabeln är dess Ecolab® godkännande vilket är ett bevis på dess höga tålighet mot aggressiva rengöringsmedel. Han® F+B systemkablage säkerställer enastående säkerhet – alla installationer är kontrollerade till 100 % för att garantera HARTING:s höga kvalitetsstandarder.

En förbindning säker på framgång i framtiden

Med Han® F+B systemkabel är våra kunder väl rustade inför framtiden, till exempel vad gäller villkorsbaserat underhåll. Detta eftersom det är viktigt att överföra givardata från periferin till styrapparaten och sedan vidare till molnet för att på så sätt uppnå maximal effektivitet.

Förmonterat Han® F+B systemkablage för överföring av data, signaler och kraft.
Det förtillverkade Han® F+B systemkablaget med Han®17D kontakter är perfekt lämpat för överföring av signaler.
Han® F+B systemkablage i eKatalogen