Han-Modular® Dominomodulinsatser: Nästa nivå av modulära industriella kontaktdon

Grunden för dagens industriella omvandling formas av bastekniker som gränssnitt för överföring av kraft, data och signaler. Därför lanserar HARTING Han-Modular® dominomodulinsatser som kommer att ta världen av modulära industriella kontaktdon till nästa nivå. De öppnar för nya möjligheter, t.ex. utrymmes- och viktbesparingar på upp till 50 % vilket reducerar koldioxidavtrycket.

Därför presenterar HARTING Han-Modular® dominomodulinsatser för nästa utvecklingssteg inom modulära kontaktdon. Den nya serien möter i första hand industrins krav för att spara installationsutrymme och vikt. Precis som en dominobricka har två separata rutor så består en dominomodulinsats av två ”kuber”. Den standardmässiga Han-Modular® hopkopplingsytorna är uppdelade i två nästan kvadratiska ytor i vilka ännu större kontakter kan placeras.

Han Modular® Domino Modules - The next level of modular industrial connectors

Kuberna stöder konfigurationen av kundanpassade kontaktdon som är exakt skräddarsydda för ett konstruktionskrav. Kraft, signal och data, samt han- och honkontakter kan kombineras i en modulinsats. Över lag reduceras antalet nödvändiga gränssnitt per enhet. Förbindningstekniken blir allt mindre och väger mindre, idag passar fler modulinsatser och modultyper i ett kontaktdon än tidigare.

Mindre arbete, lägre energikostnader

Installatörer får också fördelar: Med på kortare installationstider minskas den totala arbetsinsatsen som behövs. Detta tar upp megatrenden demografisk förändring och reagerar på problemet med brist på kvalificerad arbetskraft. De är lättare och mindre gränssnitten hjälper till att minska koldioxidutsläppen. En stor tillverkare inom järnvägsindustrin har beräknat att ett tåg i drift sparar 14 000 EUR i energikostnader med varje kilo vikt under dess 40-åriga livslängd. Beräkningen är baserade på energipriserna från 2015. Idag är värdet betydligt högre på grund av prisökningarna.

Konnektivitet+

HARTING kallar produkter som anpassar sig efter sociala megatrender som hållbarhet och demografisk förändring som “Konnektivitet+”. Dominomodulinsatserna är några av dem, eftersom de hjälper till att minska kostnaderna vid installationen och driften av maskiner och system och att spara resurser. Detta gäller både för produktion - för att kunna tillverka mindre komponenter, använda mindre mängd material och energi - och transporter, vilka drar nytta av reducerat utrymme och vikt liksom mer flexibilitet. Individuella modulinsatser kan på så sätt återanvändas enligt plattformsfilosofin, vilket ökar hållbarheten.

Kraftkontakter kombineras med pneumatik för att spara utrymme
Signalkontakter i kombination med M12 dataöverföring (upp till 10 Gbit/s)
Se webbinarium eller begär att få din kostnadsfria 1:1 demonstration