Products & Solutions

Dr. Metrix

Superhrdinka Dr. Metrix představuje metrické kruhové konektory HARTING vybavené časově nenáročným zajišťovacím systémem PushPull

Dr. Metrix je superhrdinkou světa kruhových konektorů HARTING. Její hlavní zbraní je zajišťovací mechanismus PushPull. Komplexní systém PushPull se uplatní v celém spektru automatizace výroby. Jedná se o zcela integrované řešení, které odstraňuje typické problémy uživatelů automatizace, jako jsou dlouhá doba montáže, nedostatek místa a nespolehlivé připojení. Úkolem naší superhrdinky je zajišťovat rychlé, bezpečné a spolehlivé připojení v drsném průmyslovém prostředí. Prostřednictvím konektorů M12 PushPull pro přisazené i zapuštěné zásuvky dokáže uspokojit veškeré speciální požadavky výrobců zařízení. Click & run!

Výrobci průmyslových konektorů ve stále větší míře využívají zajišťování PushPull, které nevyžaduje použití nástrojů. Kruhové konektory s tímto zajišťovacím mechanismem se v provedení M12 už nějakou dobu uplatňují v železničních aplikacích. Oblíbené řešení M12 PushPull dlouhodobě dělá společnosti HARTING dobré jméno na trhu a zejména v oblasti dopravy představuje de facto standard.

HARTING teď vysílá do terénu superhrdinku Dr. Metrix. Jejím posláním je utkat se s problémy, které sužují svět automatizace, například nepřiměřeně dlouhou dobou montáže, nespolehlivým zajišťováním a nutností neustále pamatovat na vhodné montážní nástroje. Přináší univerzální řešení M12 PushPull, které lze připojit k přisazeným i zapuštěným přístrojovým zásuvkám.

M12 PushPull pro všechny typy přístrojových zásuvek

Temné síly na úrovni technologie lze snáze pokořit v týmu a se silným štítem. Dr. Metrix proto nevyráží do akce sama. Na zavádění společného standardu společnost HARTING partnersky spolupracuje i s dalšími zástupci průmyslu. Právě tento standard je štítem naší superhrdinky a zárukou jistoty pro naše uživatele. Žádné proprietární řešení, ale univerzální standard, který garantuje bezpečnost investic a kompatibilitu mezi jednotlivými trhy. Při vývoji a konstrukci konektoru M12 PushPull pro zapuštěné přístrojové zásuvky jsme museli zvolit zcela nový přístup.

Rychlé, výkonné a správné řešení pro automatizaci – Dr. Metrix s konektorem M12 PushPull

Profil

Jméno: Dr. Metrix
Úkol: Propojovat průmyslové aplikace
Superschopnosti: Systémem PushPull dokáže vybavit každé rozhraní pro standardní kruhové konektory a zajistit tak rychlé a spolehlivé připojování zařízení pro IIoT
Vzhled: Atraktivní silačka, která má místo rukou vnitřní/vnější rozhraní PushPull s variabilní délkou pro připojení libovolného přístroje
Výbava: Mobilní hyper 3D tiskárna pro implementaci systému PushPull na rozhraní při cestách světem IIoT
Pohyb: Dokáže se dematerializovat a rychlostí blesku cestovat internetem

Barva: Elegantní zelená se žlutou HARTING
Různé: Kamarádí se s Kapitánem ix a Twisterem, kterým pomáhá implementovat systém PushPull do konektorů řad ix a T1. Velkou obdivovatelkou Dr. Metrix je Miss M8thy, která také usiluje o vybavení konektorů M8 mechanismem PushPull

Vlastnosti, jako je počet kusů a tvarový faktor, zde hrají důležitější roli než absolutní robustnost pro všechny možné aplikace na železnici. V důsledku toho je nutný odlišný přístup: Zajistit co nejvyšší kvalitu a robustnost, ale zároveň minimalizovat cenu. Jasný požadavek mají uživatelé také na zpětnou kompatibilitu; konektory M12 PushPull ho přirozeně splňují i u zapuštěných rozhraní. Výsledkem je řešení v souladu s normou IEC 61076-2-010, které uživatelům v oblasti automatizace výroby nabízí rozsáhlý systém konektorů M12 s jednoduchým a časově nenáročným zajišťovacím mechanismem PushPull.

Dr. Metrix je na nejlepší cestě stát se standardem pro konektory M12 PushPull
Další informace o kruhových konektorech