Han® HMC: 10 000 gånger tillförlitlig anslutning av en provplattform

När enheter, aggregateneheter eller maskiner massproduceras genomgår de funktionsprover med syfte att säkra kvaliteten. För att kunna testa ett stort antal prover snabbt och på ett jämförbart sätt måste du under provproceduren snabbt kunna ansluta och koppla ifrån anslutningarna för enheternas kraftförsörjning, samt även deras signal- och datagränsnitt. 

Fram till nyligen fanns tråddragna lösningar eller standardmässiga industrikontaktdon tillgängliga för sådana applikationer och sådana kontaktdon var normalt sett konstruerade för endast några hundra matningscykler. I praktiken måste dock provutrustning genomgå tusentals matningscykler varje år. Standardmässiga industriella kontaktdon kan belastas för hårt för att klara av sådana applikationer.

Om provdelar och utrustning återtillkopplas flera gånger per dag behövs andra lösningar: verktyg, maskiner och anläggningar där anslutningarna ändras ofta kräver gränssnitt som säkert kan överföra kraft, data och signaler, även efter tusentals matningscykler. Därför måste kontaktdonen som används vara lämpliga för ett stort antal matningscykler. 

Det är anledningen till varför HARTING har designat  Han® HMC serien. Kontaktdonen i den här serien uppfyller på ett tillförlitligt sätt kraven i EN 61984, även efter 10 000 matningscykler. Den här hållbarheten har uppnåtts geom en vidare utveckling av den avancerade designen hos Han® industri kontaktdon, exempelvis är kontakterna nu täckta med en speciell guldplätering. 

Han® HMC

De robusta HMC kabelkåporna och chassihusen är väl lämpade för tuffa industriförhållanden. Jämfört med standardmässiga kabelkåpor och chassihus är mellananslutningssystemet för dessa chassihus (storlek 6 B till 24 B) optimerat för att på ett tillförlitligt sätt klara 10 000 matningscykler. Endast Han® D och Han E® kontaktdon bör användas med den här serien. De passande isoleringskropparna (används till exempel när kontakter är integrerade för skyddsjord) har också kvalificerats speciellt för applikationer med en stor mängd matningscykler. 

 HMC kabelkåporna och chassihusen ger tillförlitligt IP65 skydd för anslutningen. Speciella ramar används för de automatiska dockningsramarna, vilket möjliggör ett högt antal matningscykler. Den här serien erbjuder nya möjligheter för automatiserade provplattformar. 

Sedan den lanserades 2013 har Han® HMC utvecklats till en omfattande produktserie som erbjuder speciella kabelkåpor och chassihus, kontakter och isoleringskroppar. Detta erbjuder en mängd möjligheter för provplattformar eller andra applikationer med ett stort antal matningscykler.

Kvaliteten hos kontaktdonskomponenterna har provats och certifierats av HARTING:s egna labb HQT, vilket är godkänt och certifierat av det tyska certifieringsorganet.

 HMC serien är kompatibel med vårt standardkontaktdon i samma storlek. Det gör det möjligt för kunder att stegvis byta ut de kontaktdon som de redan har använt tillsammans med Han® HMC-lösningar, utan att de behöver utföra konstruktionsmässiga förändringar av designen.

Han® pneumatisk modulinsats i metall

Många provplattformar kräver ett pneumatiskt gränssnitt – till exempel för att försörja pneumatiska ventiler eller pneumatisk utrustning med tryckuft. För sådana applikationer har HARTING utvecklat en variant av sin egen beprövade  Han® pneumatisk modulinsats. Till skillnad från den föregående varianten med plastkontakter kan Han® pneumatisk modulinsats i metall användas under upp till 10 000 matningscykler.

Dessa moduler är även designade för att tåla ett kontinuerligt drifttryck på 10 bar. Det innebär att de kan användas för applikationer som kräver ett drifttryck som är högre än det normala industritrycket på 8 bar.

HARTING Han® - Leading To Smart Technology

Den pneumatiska modulinsatsen i metall kan användas med HMC insatser för Han® D eller Han E® kontakter och Han® HMC modulinsatser. De kan placeras i  Han-Modular® ram eller i specialramar för automatiska dockningssystem. Hållbarheten hos de material som används i HMC-kontaktdon och kontakter, kombinerat med deras mångsidiga modulära design, gör det möjligt för dig att överföra olika mediatyper med ett enda gränssnitt.

Våra kunders kommentarer:

HARTING:s rektangulära kontaktdon är flexibla men ändå användarvänliga. Det gör igus® komplett förinstallerade kraftkedjesystem av hög kvalitet – som försörjs med HARTING:s industrikontaktdon – mer snabblevererade till våra kunder på världsmarknaden.
 

TA REDA PÅ MER!

Christian Stremlau
Chef för företagsenheten readychain® & readycable®, igus® GmbH

HARTING Han® -videor

HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Kataloger, broschyrer, flyers