PNO anger HARTING ix Industrial® som det nya PROFINET-gränssnittet

Den nya PNO-riktlinjen Profinet Cabling and Interconnection Technology – Guideline for PROFINET Version 5.0 anger ihopkopplingsytan ix Industrial® som den nya standarden för Ethernet-applikationer. Riktlinjen publiceras officiellt den 29 juni 2021 och innebär att PROFINET-användare får en tillförlitlig regelsamling för industriellt kablage. Med ix Industrial® PROFINET får de ett Ethernet-gränssnitt som är avsevärt mer kompakt och robust än tidigare RJ45-lösningar – en väg till den miniatyriserade framtiden.

 

Den 29 juni 2021 publicerade PROFINET:s användaroganisation (PNO) PROFINET Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0 som är en ny regelsamling för PROFINET-överensstämmande kablage i industriell utrustning, system och anläggningar. Ihopkopplingsytan ix Industrial® för Ethernet-överföring innebär en ny nyckelkomponent i avsnittet SPC ”Specific Passive Components”. 

Detta innebär att med tillverkare av PROFINET-överensstämmande enheter nu kan utveckla mer kompakta enheter på en säker och tillförlitlig grund och därmed spara in på värdefullt installationsutrymme i kontrollskåpet. Då enhetsockeln ix Industrial® är 70 % mindre än vanliga RJ45-förbindningar kan antalet portar dubbleras för samma enhetsstorlek, eller omvänt, enheten kan konstrueras bättre och blir nu avsevärt mer kompakt.

Utöver miniatyriseringen och utrymmesbesparingarna som blir allt mer avgörande i framtiden innebär HARTING ix Industrial®-gränssnittet framförallt en sak för enhetstillverkare och -användare: Ett tillförlitligt och industriklassat kontaktdon med hög prestanda visar oss vägen mot framtida lösningar.

ix Industrial® – 70 % mindre i enheten. Certifierad enligt det nya PROFINET-direktivet sen den 29 juni 2021.

Kärnprestanda:

 • 5000 matningscykler
 • Robust metallic-utseende
 • THR-skärmade kontakter
 • 360 graders skärmning
 • Överföring upp till 10 Gbit/s
 • PoE/PoE+
 • 70 % mindre enhetssockel

Fördelar för PROFINET-användare och -tillverkare:

 • Tillförlitlig kontakt vid stötar och vibrationer
 • Färre kontaktavbrott
 • Akustisk återkoppling vid isättning signalerar en säker låsning
 • Enkel och praktisk hantering förebygger oavsiktlig lossning
 • Nya miniatyriseringsval
 • Säker överföring

Beroende på applikationen kan användarna välja mellan en rak eller vinklad kabelinföring. Detta gör att trånga utrymmen i kontrollskåp inte längre kommer vara någon problem för våra användare. För att förse även krävande miljöer kommer gränssnittet ix Industrial® även vara tillgängligt i IP65/67-skyddade PushPull-kontakthus från och med i höst. 

Mätteknikstillverkare som är etablerade på marknaden ger tillförlitligt stöd till ix Industrial®-standarden med ett stort utbud av mätteknik.