Lösningar för Datacenter

Kontaktdonsval kan förbättra energieffektiviteten med upp till 50 %

HARTING:s kontaktdon kan förbättra din kraftanvändningseffektiviteten (PUE) genom att minimera kraftförluster i dina förbindningar. Lär dig hur!

Den globala marknaden för datacenter upplever en explosiv tillväxt från år till år. Särskilt de senaste åren har snabbat på samhällets tilltro till tjänster som kräver ett datacenter. Med den här tillväxten på datacenteranvändning så ökar datacentrens energibehov kontinuerligt och tar en avsevärd andel av det globala elbehovet. Samtidigt är minskningen av koldioxidutsläpp och framtidens energikällor ämnen på allas läppar, inkluderat operatörer på datacenter, tillverkare, och leverantörer. Därför är det av största vikt att dagens konsumtion optimeras gällande energieffektiviteten.

Vår vitbok visar dig hur HARTING:s kontaktdon kan öka din Power Usage Efficiency (PUE, kraftanvändningseffektivitet) genom att minimera kraftförluster i dina förbindningar. Vår analys visar dig hur datacenter kan energispara upp till 50 % jämfört med andra kontaktdon och optimera Total Costs Of Ownership (TCO, totala ägarkostnaden).

Kraften är avgörande

Det går inte att förneka att en datacenterdrift innebär utmaningar. Inom tillverkningssektorn är det välkänt att all nedtid kan sänka vinsten avsevärt. Ett sådant scenario är en ännu större mardröm för en datacenterägare eller -operatör.

Driftsavbrott på datacenter kan uppstå p.g.a. olika anledningar, t.ex. allvarliga väderförhållanden, nätverksfel, mänskliga faktorn, programvaruproblem, men även p.g.a. problem inom infrastrukturen för kraftdistribution som skapas internt från fel på generatorer, UPS eller PDU (kraftdistributionsenhet). För en stor operatör måste den här risken naturligtvis minimeras till noll.

Totala driftskostnader (operating expenses, OPEX) för ett datacenter

Det bästa svaret idag är en strategisk investering och driftsledning av varje individuell komponent i den så kallade kritiska infrastrukturen i datacentret (CAPEX). Kraft är en av nyckelkomponenterna som måste styras. IDC rapporterar att energiförbrukningen per server växer med 9 % om året globalt, å ena sidan blir servrar mer kompakta för att spara installationsutrymme, å andra sidan innebär den ökade prestandan att energibehoven ökar. Kostnaderna för den här energiförbrukningen kan bli mer än 50 % av den totala driftskostnaden (operating expenses, OPEX) för datacentret.

Årlig kostnadsbesparing på upp till 90 000 euro för elförbrukningen

För att beräkna den exakta effekten av elanvändning genom att använda kontaktdon i datacenter har företagsgruppen HARTING TECHNOLOGY mätt elförsörjningen för tre olika kontaktdonslösningar i sitt ackrediterade testlaboratorium.

Tidigare användes normalt så kallade CEE (IEC 60309)-typs kopplingar för att förbinda kraft i datacenter. Samtidigt introducerade företagsgruppen HARTING TECHNOLOGY ett nytt kontaktdonskoncept för sina partners på datacentermarknaden som innebar många fördelar. Ett av kontaktdonen som provades var det här nya konceptet, HARTING:s kontaktdon Han-Eco®. De andra som provades var CEE-kopplingarna från olika tillverkare.

HARTING:s kontaktdon Han-Eco® (6 + PE) jämfört med en CEE-koppling (5+PE)
En typisk datacentertillämpning som är utrustad med HARTING:s kontaktdon Han-Eco®

Som vi vet kan PUE (kraftanvändningseffektiviteten) förbättras med en avancerad konnektivitet i ett datacenters kraftkedja. HARTING:s kontaktdon Han-Eco® använder upp till 50 % mindre energi jämfört med vanliga CEE-kopplingslösningar vilket innebär att operatören kan uppnå årliga besparingar i OPEX på upp till 95 000 euro.

Vitbok: Valet av kontaktdon kan öka energieffektiviteten med upp till 50 %

Våra kunders kommentarer:

Enkelt plug-and-play kontaktdon för PDU (kraftdistributionsenheter) Han-Eco® för datacenter (Schneider racksystem)

Vitbok "Val av kontaktdon kan öka energieffektiviteten med upp till 50 %"

Få din kostnadsfria vitbok och lär dig hur HARTING:s kan förbättra din kraftanvändningseffektivitet (PUE) genom att minimera kraftförlusten i dina förbindningar.