HARTING kontaktdon i skivskannrar

Skivskannrar är högkomplexa system som används för att applicera strukturer på halvledarskivor. Utan maskiner av det här slaget skulle dagens informationssamhälle vara otänkbart, då integrerade kretsar, som är hjärtat i datorer, smartmobiler, m.m., inte hade kunnat masstillverkas.

Skivskannrar och tillhörande komponenter måste ha stabil kraftförsörjning. För att använda minimalt med utrymme används kompakta kontaktdonsom t.ex. Han® Q5/0. Det här kontaktdonet passar exakt i ett chassihus med måttet Han® 3 A och ger totalt 5 Han® E-kontakter (märkström: 16 A, 230/400 V) och ett PE-utrymme.

Den perfekta lösningen för att förse med skivskannerkomponenter – i det här fallet en Twinscan NXT 1980Di från ASML – med kraft: kontaktdonet Han® Q5/0.

Vid delinstallationer kan t.o.m. en ström på över 35 A överföras vid en omgivningstemperatur på 20 °C. I kombination med EMC-chassihus åstadkoms även en mycket god skärmningsdämpning – vilket säkerställer att kraftöverföringen via Han® Q5/0 inte stör omgivande elektronik.

Han® Q – Kontaktdon inte bara för drivsystem

Dessutom gör kretskortets adaptervarianten det möjligt att löda Han® Q5/0 direkt på ett bestyckat kretskort. Med den här lösningen kan användare undvika den annars krävande kabeldragningen av industrikontaktdonet till en kopplingsplint på PCB – vilket inte bara är dyrt utan även riskerar att det bli fel.

Katalog, broschyr, flyer