Products & Solutions

Ukončení výroby RFID řešení

UHF RFID (Radio Frequency Identification) systémy společnosti HARTING identifikují kovové nádoby, stroje, nástroje, vlaky, betonové díly a další předměty používané v náročném a drsném průmyslovém prostředí.

RFID je důležitá technologie budoucnosti, kterou technologická skupina HARTING v posledních letech průmyslově využívá v mnoha aplikacích. Trh se však v posledních letech změnil natolik, že jsme se rozhodli ve vývoji této technologie v rámci technologické skupiny HARTING nadále nepokračovat.

Související aktivity jsme předali našim partnerům.

Rádi předáme vaše kontaktní údaje partnerům a zákazníkům, abyste mohli navázat obchodní vztah přímo s nimi.

Níže najdete informace o RFID technologii a produktech společnosti HARTING (oceněných cenou HERMES Award 1996), které byste mohli potřebovat pro provoz své aplikace.

Kontakt

UHF RFID systémy od společnosti HARTING

UHF RFID (Radio Frequency Identification) systémy společnosti HARTING identifikují kovové nádoby, stroje, nástroje, vlaky, betonové díly a další předměty používané v náročném a drsném průmyslovém prostředí.
UHF RFID technologie umožňuje přesně řídit automatizaci, vytvářet transparentní procesy, zkrátit prostoje, a tím pádem i snížit náklady.

  Systémové RFID komponenty Ha-VIS

  Systémové RFID komponenty Ha-VIS umožňují

  • detekovat více objektů bez přímé viditelnosti;
  • souběžně ukládat informace přímo do produktu;
  • spolehlivě zpracovávat informace přímo v místě snímání.

  Sledování v intralogistice – UHF RFID na pásových dopravnících

  Svět se neskládá pouze z přímek. Má také hrany, rohy a křivky. A je prostorově omezený: Často nezbývá místo pro další vybavení. Společnost HARTING nabízí produkty a řešení, které umožňují sledovat zboží a výrobky v těchto komplikovaných prostředích.

  RFID transpondéry s externími snímači

  Inteligentní RFID transpondéry vykonávají stále víc monitorovacích funkcí. HARTING UHF RFID Embedded Transponder přenáší v pasivním stavu ID a data z externích snímačů a vytváří tak most k procesům s vlastní konfigurací. Umožňuje komplexně monitorovat i mobilní díly bez vlastního stálého napájení.

  UHF RFID transpondéry pro použití ve venkovním prostředí

  Trend individualizace produktů jde ruku v ruce s procesy průběžného monitorování a diagnostiky. Za tímto účelem se součásti opatřují RFID transpondéry, které umožňují sdílet specifické údaje s řídicím systémem prostřednictvím rádiových frekvencí. Jednou z výzev je integrace transpondérů do prostředí, ve kterém kovové povrchy způsobují odrazy. Nosiče dat musejí kromě toho také odolávat náročným podmínkám prostředí, extrémním výkyvům teplot a korozivním kapalinám, jako jsou čisticí chemikálie nebo oleje. UHF RFID transpondéry Ha-VIS společnosti HARTING nabízejí vynikající provozní spolehlivost i za extrémních podmínek.

  Chytrá UHF RFID technologie

  Konektory a osazené kabely HARTING mohou být vybaveny UHF RFID transpondéry, které propojí informace a data z fyzických komponentů s virtuálním světem. Pomocí UHF RFID technologie lze pohodlně, rychle a spolehlivě rozšířit a využívat škálu možných aplikací – od identifikace specifických dat konektoru až po automaticky spouštěný proces objednávání náhradních dílů. Data z komponentů se zaznamenávají pomocí mobilní čtečky (například chytrého telefonu) s příslušnou čtecí jednotkou a pak se porovnávají s daty z e-shopu HARTING. Náhradní díly nebo referenční hodnoty lze zobrazit a použít hned po jejich identifikaci. To nejen urychluje práci, ale také zabraňuje nákladným chybám, například v důsledku objednání nesprávného náhradního dílu.

  Integrace pro budoucnost – směrem k Průmyslu 4.0

  Proprietární protokoly a specifické ovladače komplikují integraci automatizačního průmyslu a představují překážku pro implementaci Průmyslu 4.0. Protokol OPC-UA umožňuje komunikaci mezi UHF RFID čtečkami, řídicími jednotkami PLC a aplikacemi (machine-to-machine, M2M) – od nejnižší úrovně (snímače a PLC) až po nejvyšší (SAP), a to bez problémů způsobených nekompatibilními ovladači. Společnost HARTING dlouhodobě podporuje konektivitu a zavádění standardů. Protokol OPC-UA dokonale splňuje požadavek společnosti HARTING na používání otevřeného standardu pro bezpečné a spolehlivé propojování nejrůznějších systémů a strojů.

  Lepší procesy kontroly a údržby pomocí UHF RFID technologie

  Pravidelná údržba je nezbytností nejen kvůli platným bezpečnostním normám. UHF RFID technologie společnosti HARTING vám umožní optimalizovat procesy a ušetřit tak čas i peníze. Digitalizace procesu pořizování eliminuje papírové kontrolní seznamy pro archivaci v systému řízení údržby. Zároveň předchází obvyklým chybám. Informace o tom, kdo, kdy a na kterém objektu provedl určitou kontrolu, se společně s jejími výsledky ukládají přímo do čtečky UHF RFID. Tímto způsobem lze snadno a efektivně realizovat další kontroly, například pro zaručení výrobních nebo kvalitativních standardů.

  Sledování kontejnerů a vlaků na nádraží

  Na které koleji se nachází sledovaný železniční vagon? Je třeba provést jeho údržbu? Typový štítek je znečištěný, poškozený nebo úplně chybí. Na mnoho jednoduchých, ale důležitých otázek lze odpovědět pouze zdlouhavým procházením rozsáhlých tabulek v Excelu. UHF RFID systémy společnosti HARTING umožňují bezpapírové sledování drahocenného nákladu.

  Polohování vlaků

  Vlaky musejí (například z bezpečnostních důvodů) zastavovat na konkrétních a přesných místech. Někdy je nástupiště kratší než vlak, takže nelze otevřít všechny dveře. Optické senzory často kvůli prachu, nečistotám, vodě nebo listí nefungují dostatečně spolehlivě. Náchylné k poruchám jsou v tomto drsném prostředí také mechanické kontakty. Bezkontaktní a bezúdržbové UHF RFID systémy umožňují přesně a spolehlivě identifikovat polohu vlaku i za těchto nepříznivých podmínek.

  Dřívější RFID produkty a datové listy

  Přehled dokumentace, datových listů atd. ke stávajícím RFID produktům najdete v našem e-shopu.

  RFID | Technologická skupina HARTING

  RFID – dokumenty

  V centru stahování HARTING najdete další dokumenty k našim UHF RFID produktům.

  Kontakt

  Odkaz na centrum stahování