Products & Solutions

Ingen fortsättning på RFID-lösningar

HARTING:s UHF RFID (radiofrekvensidentifierings-) system registrerar metallbehållare, maskiner, verktyg, tåg, betongkomponenter och andra föremål som förekommer i krävande och tuffa industrimiljöer.

RFID är en viktig teknik under utveckling som företagsgruppen HARTING Technology har industrialiserat för många tillämpningar under de senaste åren. Dock har marknaden ändrats så mycket de senaste åren att vi har beslutat att inte fortsätta utveckla den här tekniken inom företagsgruppen HARTING Technology.

Det gör att vi har överlämnat vår verksamhet till våra partners.

Vi delar gärna med oss av dina kontaktuppgifter till partners och kunder så att du kan göra upp om projekt direkt med dem.

Information om HARTING:s RFID-teknik och produkter (som fick HERMES-utmärkelsen 1996), som du ska hänvisa till när du använder din tillämpning, listas nedan.

Kontakt

UHF RFID-system från HARTING

HARTING:s UHF RFID (radiofrekvensidentifierings-) system registrerar metallbehållare, maskiner, verktyg, tåg, betongkomponenter och andra föremål som förekommer i krävande och tuffa industrimiljöer.
UHF RFID-tekniken möjliggör exakt kontrollerad automation, transparenta processer, reducerade stilleståndstider, d.v.s. lägre kostnader.

  Ha-VIS RFID-systemkomponenter

  Ha-VIS RFID-systemkomponenter gör det möjligt att

  • Registrera flera objekt utan någon siktlinje
  • Samtidig information som sparas direkt på produkten
  • Tillförlitlig databehandling direkt på registreringsplatsen

  Följning och spårning inom intralogistik – UHF RFID på transportsystem

  Världen består inte bara av räta linjer. Den har alltid hörn, kanter och kurvor. Och den är begränsad: ofta finns det inte plats för mer utrustning. HARTING tillhandahåller produkter och lösningar som gör det möjligt att följa och spåra varor och gods inom dessa miljöer.

  RFID-transponder med extern givarteknik

  Intelligenta RFID-transpondrar övertar allt fler övervakningsfunktioner. HARTING:s UHF RFID inbäddade transponder överför ID och externa givardata i ett passivt tillstånd. Det gör den till en bro till självkonfigurerande processer. Även mobila komponenter utan egen kontinuerlig strömförsörjning kan totalövervakas.

  UHF RFID-transpondrar för utomhusbruk

  Trenden mot en ökad produktindividualisering har skett parallellt med processer för kontinuerlig övervakning och analys. För det utrustas komponenterna med en RFID-transponder så att de kan överföra specifika data till styrsystemet via radiofrekvenser. En utmaning är att integrera transpondrarna i en miljö där metallytor reflekterar. Dessutom måste datamedier kunna klara tuffa miljöförhållanden, extrema temperaturfluktuationer, och användning av korrosiva vätskor, t.ex. rengöringskemikalier och -oljor. HARTING:s Ha-VIS UHF RFID-transpondrar innebär en enastående driftsäkerhet under extrema förhållanden.

  Smart teknik UHF RFID

  HARTING:s kontaktdon och kabelinstallationer kan utrustas med UHF RFID-transpondrar för att länka information och data från fysiska komponenter till den virtuella världen. Genom att använda UHF RFID kan de möjliga tillämpningarna utökas enkelt, snabbt och stabilt – från identifieringsspecifika data för ett kontaktdon till den automatiskt aktiverade beställningsprocessen för reservdelar. Komponentdata registreras med en mobil läsare (t.ex. smartmobil) med en överensstämmande läsenhet och sedan jämföras med data från HARTING:s eShop. Reservdelar och referensvärden kan visas och användas omedelbart efter identifieringen. Det snabbar inte bara på processer, utan förebygger även dyra misstag, t.ex. beställning av fel reservdelar.

  Integrerad i framtiden – i riktning mot Industri 4.0

  Proprietära protokoll och specifika styrprogram komplicerar integreringen i automationsindustrin: de förhindrar implementeringen av Industri 4.0. OPC-UA möjliggör kommunikation mellan UHF RFID-läsare, styrapparater för fasta förbindelser och tillämpningar (maskin-till-maskin, M2M) – från ”inköpsgolvet” (givare och fasta förbindelser) till ”översta våningen” (SAP) – utan problem p.g.a. inkompatibla styrprogram. HARTING har länge underlättat konnektivitet och fastställandet av standarder. OPC-UA svarar mot HARTING:s krav för att användas i en öppen standard tillhörande en säker och stabil anslutning till ett stort antal system och maskiner.

  Optimerade inspektioner och underhållsprocesser med UHF RFID

  Regelbundet underhållsarbete är inte bara nödvändigt p.g.a. gällande säkerhetsnormer. HARTING:s UHF RFID gör att du kan optimera din process – vilket sparar din tid och pengar. Digitaliseringen av utrustningsinköp eliminerar papperbaserade checklistor för arkivering i underhållshanteringssystemet. Typiska fel kan undvikas. Information om vilka prover som har utförts av vem, när och vilket objekt lagras tillsammans med provresultaten direkt på UHF RFID-läsaren. Ytterligare prover kan därmed utföras enkelt och effektivt, t.ex. för att säkerställa produktions- och kvalitetsnormer.

  Container- och tågspårning på stationen

  På vilket spår står motorvagnen? Behöver motorvagnen underhållas? Namnskylten är smutsig, skadad eller saknas helt. Många enkla men viktiga frågor kan bara besvaras genom att checka av långa Excel-tabeller. HARTING:s UHF RFID-system möjliggör en papperslös spårning av ditt värdefulla gods.

  Tågpositionering

  Tåg måste stanna på specifika och exakta positioner (t.ex. av säkerhetsskäl). Ibland är plattformen kortare än tåget så att alla dörrar inte kan öppnas. Optiska givare fungerar ofta inte tillräckligt tillförlitligt p.g.a. damm, smuts, vatten eller löv. Även mekaniska kontakter är benägna att sluta fungera i den här tuffa miljön. Kontaktlösa och underhållsfria UHF RFID-system, å andra sidan, gör att du kan registrera tågpositionen exakt och tillförlitligt, även under dessa krävande förhållanden.

  Gamla RFID-produkter och datablad

  Du hittar en överblick på dokumentationen, datablad, m.m. för dina nuvarande RFID-produkter i vår eShop.

  RFID | Företagsgruppen HARTING Technology

  RFID-dokument

  HARTING:s nedladdningscentrum ger dig ytterligare dokument om våra UHF RFID-produkter.

  Kontakt

  Länk till nedladdningscentrumet