HARTING kontakdon för UIC 558 standard: robusta gränssnitt för bryggor mellan vagnar

HARTING utökar sin omfattande portfölj för portfolio järnvägstillämpningar med två gränssnitt enligt UIC 558 (med kontaktinsatser med plats för 13 respektive 18 stift) samt ytterligare en lösning med 22 stift + jord för bryggor mellan vagnar. Den nya serien erbjuder gränssnitt för förbindning av fjärrstyrnings- och dataöverföringsledningar till lokomotivdragna passagerartåg. Spårfordons livlinor överför data och signaler för fjärrstyrning av belysning, driften av dörröppningssystem liksom överföring av akustisk information och digitala datapaket.

Ny IP69K lösning klarar provning med saltsprej under mer än 500 timmar

Ett viktigt krav i UIC 558 är att gränssnitten måste frigöras automatiskt när en viss dragkraft överskrids. Den här säkerhetsfunktionen innebär att gränssnittshalvorna delas utan att skadas om två elektriskt förbundna fordon flyttas isär. HARTING UIC 558 kontaktdon är extremt robusta vilket betonas av den höga skyddsklassen IP69K liksom av att de har klarat en 500 timmar lång provning med saltsprej enligt ASTM B117.

HARTING UIC 558 runt kontaktdon med chassihus monterat på skiljevägg
Find out more about this solution in the Railway Web-Seminar Series 2022

Överenstämmelse med UIC 558 innebär att spårfordon som använder kompatibla gränssnitt är hållbart utrustade och kan dockas till fordon och vagnar med olika åldrar samtidigt. UIC 558 kontaktdon ger ytterligare säkerhet via både ett mekaniskt och ett visuellt kodtillval som även ger en felfri drift.

Serien HARTING UIC 558 överensstämmer även med alla relevanta järnvägsstandarder. Detta inkluderar IEC 61373, kategori 2, vilken står för adekvat skydd mot stötar och vibrationer. Materialen som används uppfyller även brandskyddskraven enligt IEC 45545 (klass: HL3/R23) liksom kriterierna för låg antändlighet enligt   i UL-94 V-0.

HARTING UIC 558, chassihus monterat på skiljevägg i stängd position
HARTING UIC 558 - Robust interfaces for inter-car jumpers
HARTING UIC 558 - Break-away function
Ta reda på mer om det nya HARTING UIC 558