Kom fram säkert till ditt mål – med DIN 41612 modulinsatsen för tågstyrning

Lösningar för järnvägstillämpningar berörs alltid av särskilt tuffa förhållanden som vibrationer, värme och kyla. Detsamma gäller även för anslutningstekniken för modulinsatser för tåg. Av den anledningen har HARTING utvecklat ett unikt chassihus helt i metall tillverkat av pressgjuten zink.

Chassihuset används med den godkända standarden F och MH krimpbara kontaktdon enligt DIN 41 612. De fästs vid chassihuset utan skruvar. Chassihusets labyrintdesign skyddar det mot elektromagnetisk påverkan. En krimpinsats som kan monteras i kabelingången tillsammans med alla kända krimpflänsar från InduCom 9 chassihusserien finns också att få.

Chassihuset i pressgjuten zink i labyintdesign ger ett perfekt EMC-skydd.

Dessa konfigurationer garanterar en elanslutning till kabelskärmen och därigenom en oavbruten, homogen skärmning av chassihuset. Detta säkerställer absolut signalintegritet i tågstyrningskretsarna.

Eftersom chassihuset inte bara ska vara robust utan även vara enkelt att installera sitter alla fästskruvar för installationen av chassihuset på en sida på chassihuset. På så sätt behöver chassihuset inte vändas under installationen. Låsskruvarna (som gör det möjligt att passa in kontaktdonet innan den slutliga installationen av chassihuset) är redan fästa vid chassihuset. De ej tilldelade kabelingångarna är täckta med flexibla metalplattor som är enkla att installera och sitter kvar säkert på plats tack vare den mekaniska spänningen. Skärmningen och chassihuset ansluts till en metallplatta där endast ett skruvstift behövs för installation. Dessutom är chassihuset designat så att kabeln kan fästas i chassihuset med ett vanligt kabelfäste. Detta ger ett enkelt och kostnadseffektivt installationsalternativ.