Industriell automatisering börjar bli en integrerad del inom IT

Ethernet är framtidens kommunikation (eller numera snarare en kommunikationsplattform) som kommer att bli ännu viktigare i takt med att datahastigheterna ökar. Denna nyckelteknologi inom industrin används reden inom nästan alla automatiseringssegment. HARTING levererar den kompletta anslutningsteknologin för den här plattformen.

För att till fullo kunna utnyttja potentialen hos en Ethernet-baserad nätverksinfrastruktur för Industri 4.0 krävs tre faktorer: en standardiserad kommunikationsplattform, robusta och industrikompatibla nätverksprodukter (som brytare och kablage), och standarder som säkerställer kompatibilitet både mellan automatiskeringsteknik och informationsteknik och mellan hårdvaran och programvaran som används för datanätverkslösningarna.

Den tredje utgåvan av ISO/IEC 11801 kombinerar nu standarderna för strukturerat kablage i olika applikationer som kontors- och industrimiljöer, datacenter och byggnadstjänster. Den nya industristandarden ISO/IEC 11801-3 tillhandahåller den normativa grunden för att göra isolerade automatiseringsöar till en integerad del i ett företagsnätverk.

HARTING har utvecklat ett kablage- och anslutningssystem för att hjälpa användare att implementera konsistenta industriella kablagelösningar. Ha-VIS preLink® termineringsblocket är systemets hjärta: Dess ledningar kan dras i ett enda steg genom att använda vårt preLink® installationsverktyg. Alla komponenter har IP20- eller IP65/67-skydd.

preLink® termineringsblock

För konsistenta end-to-end anslutningar mellan fabriken och kontoret kan våra kontaktdon, uttag och konnektivitetskomponenter som är enkla att byta ut används för en mängd olika enhets- och fältbussgränssnitt med M12- eller RJ45-teknik.