Inkopplingsbara fiberoptiska kablar ger flexibilitet i alla rotationsriktningar

Kraven på anslutningstekniken är höga inom vindkraft. Med tornhöjder på över 100 meter når kopparbaserade Ethernet-anslutningar sin gräns. Lösningen för längre överföringsavstånd stavas ”fiber optik” (FO). Dock är dessa fiberoptiska länkar i ett vindkraftverk föremål för ytterst stränga krav.

FO mellan bladen och maskinhuset måste vara kopplingsbara för att reducera service- och underhållskostnaderna. Dessutom används fiberändytor med automatisk faskontroll (APC) vid mätning av teknikapplikationer för att optimera anslutningsdämpningen. Dock fanns kontaktdon med APC tidigare bara att tillgå i skyddsklass IP 20, vilket gjorde det nödvändigt att använda ingjutna chassihus. Med utvecklingen av en heltäckande kabeldragningslösning mellan bladen och maskinhuset i skyddsklass IP 65/67 elimineras behovet av extra chassihus vilket underlättar arbetet väsentligt under arbetet med installation och underhåll. Dessutom ger metallversionen av PushPull-kontaktdonet extra mekaniskt skydd.

Produktvarianter inom vindkraftsbranschen

HARTING:s PushPull fiberoptikfamilj har även kompletterats med ytterligare produktvarianter. PushPull Extension Cord Adaptor (skarvsladdsadapter) ger ett robust kontaktdonsgränssnitt för att skarva PushPull-kablar som kan limmas på en plåt i bladet. Dessutom har vi utvecklat en Y-kabel. Duplex-kabeln delas upp i två simplex-kablar direkt bakom kontaktdonet med en Y-övergång för att implementera den optiska kretsen i bladet. HARTING:s PushPull var tidigare begränsad till standard fysiska kontakter (physical contakt, PC) optiska insatser.

PushPull LC kontaktdon med diagonalt polerad kontaktyta.

Med en specialinstallationsmetod finns nu även single-mode-installationer med automatisk faskontroll (LC APC) att tillgå. Dessa imponerar med extremt låga dämpningsvärden (0,25 dB) och mycket låg dämpningsspridning i olika kablar. Referensmätningar krävs för driftstart.

För att minimera arbetet för dessa mätningar har företagsgruppen HARTING Technology utvecklat en PushPull “optical short circuit” (optisk kortslutning) kontaktdon för kretsen. Andra tillbehör som skyddskåpor och låsklämmor finns att tillgå för att förebygga en oavsiktlig öppning av PushPull-kontaktdonet.

Kataloger, broschyrer, flyers