Products & Solutions

HARTING Siemens Automationskablage

I egenskap av Siemens lösningspartner erbjuder HARTING skräddarsydda lösningar för Siemens Automation and Drives-produkter.

HARTING har ett mångårigt partnerskap med Siemens och har utvecklat ett flertal skräddarsydda lösningar för förbindning av Siemens-produkter inom olika sektorer. Typiska applikationer för produkter från partnerskapet för Siemens-lösningar omfattar bagagehanteringssystem, förpackningsdistribueringssystem och produktionslinjer inom bilindustrin.

Genom att dra nytta av vårt nära samarbete, kvalifikation, certifiering och intensiv överföring av expertis kan vi erbjuda kompletterande produkter för hela värdekedjan – från standardprodukter till färdiga lösningar i en anläggning.

För automationssektorn erbjuder HARTING en stor portfölj med kabelinstallationer och kabellösningar som kan förbinda Siemens-produkter. Dessa produkter innefattar lösningar för kraftdistribution och kraftförbindningar mellan enheter och även ett omfattande urval av skärmade kablar för förbindning av motorer.

HARTING:s portfölj för decentraliserade drivsystem:

  • Motorförbindningskabel
  • Energiförsörjningskabel
  • Y-fördelare för kedjekoppling
  • Kontaktdonssatser
  • 7/8" DC försörjningskabel
  • M12 I/O kabel
  • AIDA plug-in-system
  • Profibus/Profinet
  • Omkopplingsbar energiförsörjning
  • Verktyg