Products & Solutions

Runda kontaktdon

HARTING har ett heltäckande sortiment med runda kontaktdon i alla vanliga storlekar och kodningar.

Som en av de största tillverkarna av industriell förbindningsteknik har HARTING ett heltäckande sortiment med runda kontaktdon i alla vanliga storlekar och kodningar. I produktsortimentet ingår runda kontaktdon, övergjutna kablage samt PCB-kontaktdon och panelgenomföringar som kan installeras på plats.

Runda kontaktdon för enhets- och kabelsidorna

M8

 • Typisk applikation: Signal-/ Ethernet-anslutningar för givare & styrdon
 • Kodning A, D, P
 • 3–8 poler
 • Skruvlåsning och PushPull snabblåsningssystem

På fältnivån används de runda kontaktdonen M8 normalt för I/O-boxar och andra platsbesparande enheter. Den kompakta storleken gör dem till det perfekta kontaktdonet då signaler och data ska överföras i krävande IP65/67-miljöer.

M12

 • Vanliga applikationer
  • Signaler (A-, B-kodning), 2–12 poler
  • Data (D-, X-kodning), 4 och 8 poler
  • Kraft (L-, S-, K-kodning) 3 och 4 poler + FE/PE, upp till 16 A/630 V
  • Hybrid (Y-kodning) 4 + 4 poler för data och kraft

Runda kontaktdon M12 är några av de mest använda storlekarna för runda kontaktdon. M12-storleken finns i kodningsvarianter för alla industriella livlinor – för kraft, signaler och data. Då de är IP65/67-skyddade och förpackade i ett robust chassihus av metall så ger de en pålitlig förbindning då de används i tuffa tillämpningar.

M23

 • Vanliga applikationer
  • Signaler 6–19 poler
  • Kapacitet 6–9 poler
  • Hybrid4+4+3+PE poler
 • Skruvlåsning och snabbt bajonettlåsningssystem (ComLock)

Runda kontaktdon M23 används i industriella tillämpningar då hög effekt måste överföras eller då många signalkontakter måste buntas. De används normalt för drivsystem.

LADDA NER Urvalsguide för M23

M23 configurator

Using the configurator for M23 circular connectors, you can quickly and easily create a customised circular connector for your specific application – including a comprehensive engineering data package.

M23 configurator

7/8“

 • Typiska applikationer: strömförsörjning för drivningar
 • 2–5 poler

7/8" är ett vanligt gränssnitt för att förbinda kraftförsörjningar till olika tillämpningar.

Han® F+Bkontaktdon för livsmedelsindustrin

 • Typiska applikationer: Maskiner & aggregat inom livsmedelsproduktion
 • Lättrengjord konstruktion särskilt för sprayzonen
 • F+B – Livsmedel & Dryck

Han F+B är ett runt kontaktdon som är konstruerat för att möta de speciella krav som ställs inom livsmedelsindustrin. Förbindningen har ett extra skydd mot vattenstrålar från rengöringsutrustning och är hållfast mot rengöringsmedel.

HARAX panelgenomföring

 • Typisk applikation: Lågkostnadsströmanslutning för lampor, drivningar, enheter m.m.
 • Enkel och verktygsfri installation med HARAX® termineringsteknik
 • Tack vare IP67 lämplig för användning utomhus och i miljöer med hög luftfuktighet

HARAX panelgenomföring kan förbindas utan verktyg. Du kan installera panelgenomföringen snabbt och enkelt, vilket innebär en tillförlitlig enhetsförbindning.

A-kodad

 • Typisk applikation: överföring av signaler för givare och styrdon
 • Storlekar M8 (IEC 61076-2-104) och M12 (IEC 61076-2-101)
 • Märkström 1,5–7,5 A
 • Märkspänning 30–250 V
 • Antal kontakter 3–12

A-kodningen i 3–5 poler används för kraftförsörjning av fältenheter. 8–12 pols A-kodningen är en vanlig kodning för att överföra signaler.

B-kodad

 • Typisk applikation: Dataöverföring för fältbussystem (PROFIBUS)
 • Storlek M12 (IEC 61076-2-101)
 • 2, 4 och 5 poler

B-kodningen används för PROFIBUS-överföringar.

D-kodning

 • Typisk applikation: Dataöverföring för industriella Ethernet-nätverk
 • Storlek M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
 • Datahastighet 100 Mbit/s

D-kodningen används i runda kontaktdon för att överföra data för tillämpningar inom Industriellt Ethernet. D-kodningen är specificerad för datahastigheter upp till 100Mbit/s Fast Ethernet.

K-kodad

 • Typisk applikation: Kraftöverföring för små drivningar
 • Storlek M12 (IEC 61076-2-111)
 • Elektricitet/spänning 12 A/630 V
 • 4 poler + PE

K-kodning är en av kodningarna som används för att överföra kraft. Runda kontaktdon M12 i K-kodning används normalt för drivsystem upp till 7,5 kW. M12 Power är en platsbesparande lösning som kan användas för kraftförsörjning till andra enheter.

L-kodad

 • Typisk applikation: överföring av starkström och högspänning
 • Storlek M12 (IEC 61076-2-111)
 • 4 poler + FE
 • Märkström upp till 16 A/63 V

L-kodningen används för kraftförsörjning till enheter. Till skillnad från K-kodningen har den en FE-kontakt som är konstruerad för ett annat spänningsintervall.

P-kodad

 • Typisk applikation: Data & kraftöverföring för EtherCAT P-applikationer
 • Storlek M8 (IEC 61076-2-114)
 • 4 poler
 • Märkström: 4 A/60 V
 • 100 Mbit/s

P-kodningen används för att överföra data i EtherCAT P-protokoll. Den klarar av att samtidigt försörja data och spänningar upp till 240 W.

S-kodad

 • Typisk applikation: Elkontaktdon för små enheter
 • Storlek M12 (IEC 61076-2-111)
 • 3 poler + PE
 • Elektricitet/spänning 12 A/630 V

S-kodningen är att föredra vid kraftförsörjning till mindre enheter.

Y-kodad

 • Typisk applikation: Hybridöverföring av signaler och kraft i ett kontaktdon
 • Storlek M12 (IEC 61076-2-113)
 • 8 poler (typ 4)
  • 4 × kraft: 6 A, 50 V
  • 4 x data: Kat. 5, 0,5 A, 50 V

Y-kodning har en hybridyta för hopkopplingen. Den försörjer samtidigt enheter för de båda nödvändiga livlinorna kraft och data. De fyra datakontakterna möjliggör överföringshastigheter upp till 100 Mbit/s Fast Ethernet. De fyra kraftkontakterna överför kraft upp till 300 W. Hybridförbindningar, t.ex. Y-kodade, kan samtidigt försörja flera livlinor. Det gör att det blir onödigt med separata gränssnitt, sparar resurser och hjälper aktivt till vid miniatyriseringen av enheter.

X-kodad

 • Typisk applikation: Datagränssnitt för industriella Ethernet-nätverk
 • Storlek M12 (IEC 61076-2-109)
 • Datahastighet 1; 2,5; 10 Gbit/s
 • 8 poler

X-kodning används för att överföra Industriellt Ethernet i tuffa miljöer. Med den utmärkta skärmningen innebär den här kodningen överföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s. Dataflöden får bra skydd mot elektromagnetisk påverkan tack vare det robusta chassihuset av metall.

HARTING Crimp M12 Power L coded

Klämterminering

Vid klämtermineringar stängs en ledning gastätt i klämkontakten med en kontrollerad deformering med en krymptång eller hydraul-/pneumatiskt krympverktyg. Den här tekniken ger praktiskt taget en kallsvetsning som säkerställer en optimerad hållfasthet mot åldrande och mekanisk påverkan från stötar och vibrationer.

Mer om förbindningsteknologier
HARAX M12 S

HARAX® terminering

HARAX® är HARTING:s verktygsfria termineringsteknik. Förbindelsen ges med isoleringsskyddade kontakter. Runda kontaktdon M8/M12 med HARAX®-förbindningen kan enkelt installeras på plats för hand.

Mer om förbindningsteknologier
M12 circular connector screw termination

Skruvterminering

Med skruvtermineringar krymps ledningen på hankontakten/det runda kontaktdonets kontakthylsa med en skruv. Tekniken är enkel och effektiv och kräver inga specialverktyg.

Mer om förbindningsteknologier
HARTING preLink M12 connector

preLink® terminering med isoleringsskydd

preLink® baseras på isoleringsskyddsteknik och används för datakontaktdon upp till 10 Gigabit/s. Ledningarna matas in i ett kubformat termineringsblock och kläms/kontaktas och kortas i ett arbetssteg med installationstång. Det här termineringsblocket kan klippas till M12 runda kontaktdon och även matchande RJ45-anslutningsdon, kabelkopplingar och kretskortsjack. Kopplingsytan kan alltid ändras på några sekunder.

Mer om preLink®

Omsmältningslödningsterminering (THR)

Med THR (Through Hole Reflow, omsmältning) lödteknik, sätts kontaktdonet in i mönsterkortshål som går genom kortet. Det går att utföra automatiskt med PickPlace placeringsmaskiner. Dessa THR-komponenter löds sedan ihop med komponenterna som placeras på ytan som del av en gemensam omsmältningslödningsprocess.

Omsmältningsterminering (SMT)

SMT (Surface Mounted Technology, ytinstallerad teknik) kontaktdon, har, i motsats till tekniken med genomgående hål, inga ledningstermineringar utan löds direkt på lödklossar på mönster kortsytan. Den här proceduren används för mönsterkortsplacering som baseras på en enhetlig termineringsteknik. Den innebär fördelar då användningen av SMT-kontaktdon eliminerar behovet av särskild våglödning.

Våglödningsterminering (THT)

Vanlig lödteknik är beprövad sedan många år, den säkerställer den högsta mekaniska stabiliteten och processäkerheten. Kontaktdonens lödstift sätts i genomgående kretskortshål. Sen kan de samtidigt lödas på andra komponenter automatiskt.

Skruvlåsning

Ett påskruvat runt kontaktdon har flera fördelar jämfört med kontaktdon som inte är runda: anslutningen är kompakt och med tätningsringar och rätt vridmomentkan den säkerställa ett höggradigt skydd. Dessutom är hanteringen självförklarande och enkel, dock tidskrävande.

PushPull låsmekanism

En profil läggs till enhetssockeln för PushPull-låsningen. Det passande PushPull-kontaktdonet snäpper in i den. Det möjliggör en snabb och verktygsfri hopkoppling av runda kontaktdon, även i trånga installationsutrymmen. Ett klick indikerar att en vibrations- och stötsäker förbindning har upprättats. PushPull låsmekanismen är internationellt standardiserad enligt IEC 61076-2-010.

Vitbok Standardisering av runda kontaktdon

I vitboken står en klargörande lista på standardiserade ramspecifikationer för runda kontaktdon, t.ex. tråddimension, kopplingsyta, låstyp och tekniska egenskaper.

Webbinarium : Trender inom Industrial Ethernet:

I den här webbinarieserien presenterar vi trender, utvecklingar och lösningar inom Industrial Ethernet. Du lär dig om alla aktuella krav och val inom elektrisk konnektivitet för Industrial Ethernet-applikationer.

Till webbinarierna
Upptäck HARTING:s sortiment för runda kontaktdon

Vilket runt kontaktdon är det rätta?

Runda kontaktdon är ett av de kopplingsbara gränssnitten som är allra vanligast inom industriapplikationer. Elanslutningar genom runda kontaktdon får ett säkert skydd mot extern påverkan. Vidröring, damm, smuts, fett och oljor samt fukt hålls borta. Även vid vibrationer och rörelser som är vanligt förekommande inom industri- och trafikteknik imponerar den stabila anslutningen som ges av runda kontaktdon. Applikationsbredden är stor: givare, drivningar och omvandlare, nätverkskomponenter och driftenheter är vanliga användningsområden för runda kontaktdon.

Standardiserade storlekar och kopplingsytor

Storleken och kopplingsytan på runda kontaktdon motsvarar normalt standardiserade gängdimensioner. Det säkerställer att runda kontaktdon från olika tillverkare är kompatibla med varandra.

Alla storlekar har typiska användningsområden. Utöver den önskade eller tillgängliga anslutningsstorleken är de även ett resultat av fysiska prestandadata, t.ex. antalet och tvärsnittet på ledningar och strömbelastningsförmågan. HARTING har runda kontaktdon med metrisk gänga (M) samt gängdimensioner i tum. Metriska runda kontaktdon är bland de vanligaste gränssnitten globalt. Deras ursprung kommer av formen på deras låsmekanism. Det baseras på skruvarnas dimensioner och standardiseringar, vilka är i enlighet med ISO 1502. Det gör att metriska runda kontaktdon alltid har den bestämda definierade diametern i millimeter i låsytan i enlighet med alla standardiserade skruvanslutningar. M8 = 8 millimeter o.s.v.

Kodning förebygger felpassning

Kopplingsytorna på runda kontaktdon kodas för att förebygga felpassningar. Kodningen innesluts i isoleringsdelarnas inre. M8 och M12 runda kontaktdon har kodningar som visuellt påminner om bokstäver för att skilja kodningen och respektive applikation.

Ansluta runda kontaktdon på plats

En säker och permanent anslutning av ledningarna till hankontakten/-hylsan i kontaktdonet är ett grundläggande krav för en felfri överföring av data, signaler och kraft. Olika kontakttyper finns att tillgå, som har sina respektive fördelar beroende på kontaktdonets typ och användningsområde. Kontaktdon som kan installeras på plats kan klämmas utan verktyg eller krymptång.

Chassihuset skyddar mot omgivande förhållanden

Kontaktdonets chassihus ger det externa skyddet mot omgivande förhållanden. Plast- eller metallchassihus används. Utöver den robusta designen skyddar metallchassihus även mot elektromagnetisk interferens (EMC). Övergången från chassihuset till kabeln utförs med kabeltätning, krymptång eller täckgjutning.