Tillförlitlig Enternet-anslutning ökar säkerheten vid tågresor

Tokyo Monorail Co. Ltd. använder i sin tågserie 10000 komponenter från HARTING för Ethernet-nätverken ombord på tågen. Kontaktdonen från tillverkaren i Espelkamp säkerställer t.ex. anslutningar mellan vagnar med en hög överföringskvalitet, vilket krävs för en tillförlitligt tågdrift och informationstjänster för passagerare på flera olika språk.

Järnvägsindustrin använder mer och mer Ethernet-teknik för att integrera system från olika tillämpningsområden som tidigare varit separerade i samlade nätverksinfrastrukturer med målet att klara av hanteringen av den ökade mängden data. Trendens utveckling har gått ännu snabbare sedan International Electrotechnical Commission (den internationella elektrotekniska kommissionen) 2014 publicerade standarden ECN – Ethernet Consist Network. Till exempel använder Tokyo Monorail 10000-serien Ethernet-anslutningar för överföring av styrsignaler och övervakningsdata, dessutom för att tillhandahålla information till passagerare via LCD-skärmar. HARTING har anpassat existerande komponenter för Ethernet-nätverk till de speciella krav som gäller för Tokyo Monorail nätverk ombord.

TOKYO MONORAIL:s 10000-serie tåg

Japanerna använder det digitala informationsutbytessystemet Autonomous Decentralized Train Integrated System (ATI). Det sammanför information och den externa järnvägsinfrastrukturen med mät- och övervakningsdata ombord för tågstyrning. ATI behöver ett nätverk som ansluter hela tåget. I det här fallet används HARTING Ethernet-kabeln Ha-VIS EtherRail® – vilken har integrerats i en bälgkopplingslinje.

För utomhus- och golvapplikationer använder tågserien Han® HPR kontaktdon med skyddskass IP68, vilka är lämpliga för användning vid extrema förhållanden, dvs. de är resistenta mot korrosion, värme och kyla och mot UV-strålning. De har även utmärkta EMC-egenskaper. Ethernet-överföringen i motorvagnen utfördes med IP65/67 M12 runda kontaktdon och Ha-VIS EtherRail® kablar. HARTING:s kontaktdonslösningar överbryggar avstånden mellan motorvagnar och/eller vagnar vilket säkerställer en hög överföringskvalitet.

Därmed bidrar HARTING:s produkter till en tillförlitlig tågdrift och understödjer informationssystemet för passagerare. Dessa tjänster arbetar på LCD-skärmar och finns i Tokyo Monorail 10000 serien tillgängliga på upp till fyra språk.

HARTING Han®-Videos

HARTING Han® - Leading To Smart Technology
HARTING Han® - Pushing Industrial Connectivity

Kataloger, broschyrer, flyer