Webbinarium på begäran

Systemkoncept för de viktigaste trenderna inom järnvägsindustrin

WEBBINARIUM PÅ BEGÄRAN

Se webbinariet: Du kan se videon nu eller senare med ditt myHARTING-konto.

Tillverkare av järnvägsfordon försöker hela tiden att reducera energiförbrukningen per körd passagerarkilometer. Här är viktreduceringen en av de viktigaste drivkrafterna, men det är bara en av de större trenderna. För att uppfylla dessa kommunikationskrav behöver spårfordon kraftfulla nätverks- och datagränssnitt som klarar de speciella förutsättningarna inom järnvägstransport. Kontaktdonen måste omslutas av robusta chassihus och, precis som kablarna, avskärmas mot elektrisk interferens (EMC).

I det här webbinariet lär du dig hur HARTING:s systemlösningar kan hjälpa dig att uppnå:

  • Viktreduceringar, t.ex. tack vare byte av distributionsboxar och kortare kabeldragningar
  • Tidsbesparingar under hela installationsprocessen
  • Ökad livslängd tack vare optimerad konstruktion mot vatten, damm och is
  • Höghastighets dataöverföring i begränsade utrymmen
  • och mer ...

Experter

Andreas Mehringer
Global Kundansvarig 
HARTING Deutschland


 

Malte Hofmann
Globaler Marktmanager Verkehrstechnik
HARTING Electric GmbH & Co. KG


 

Denny Hellige
Global produktchef Han® HPR/HC
HARTING Electric GmbH & Co. KG

Videor

HARTING Web-Seminar: System concepts for the most important trends in the railway industry