Han® HPR Compact

Ett kompakt kontaktdon växer med uppgiften

HARTING:s nya kontaktdonsserie innebär utrymmes- och viktbesparingar för applikationer med begränsat utrymme i krävande miljöer.

Han® HPR är en standard som är erkänd i hela världen för kontaktdons chassihus som kräver extraskydd mot miljöpåverkan, t.ex. vid användning i elproduktionsanläggningar, oljeplattformar, järnvägsfordon och fartyg. Med målet att utöka kontaktdonsanvändningarna till krävande miljöer med begränsat installationsutrymme, HARTING lägger nu “Han® HPR Compact” kabelkåpor och chassihus till serien. De kräver 20 % mindre installationsutrymme jämfört med tidigare standarden och klarar industrins krav på viktreducering. Då de är avsevärt kompaktare kan de ”växa med uppgiften”, även efter installation

Chassihusen är konstruerade att ge maximal överföringskapacitet alla sorters installationsutrymmen. Målet är att skapa den lämpligaste möjliga skalningen även efter den initiala installationen, ge tillräckligt utrymme för en optimal kontaktdonsapplikation på tuffa platser.

Fokus är en maximerad standardisering och enkla lösningar för ovan nämnda industritillämpningar. Varje individuell komponent ska vara så lätt och flexibel som möjligt, och inget installationsutrymme ska gå till spillo.
Dock går inte alla krav att förutse: T.ex. kan användningen av modulära kontaktdon visa sig bli komplicerad då böjradier på kablar och flexibla ledare är större än vad som beräknats i förväg.

Med Han® HPR Compact (front) för gränssnitt sparar användare 20 % av installationsutrymmet jämfört med tidigare lösningar

Dessutom kan det först i ett senare utvecklingskede bli tydligt att ett gränssnitt kräver ett annat kontaktdon vilket kräver mer utrymme för kablage. Det kan vara fallet p.g.a. efterföljande anpassningar till standarder, t.ex. konvertering från kat.6 till kat.7A/8.

20 % platsbesparingar jämfört med tidigare standard

Här innebär Han® HPR Compact en enkel lösning med dess utbyggnadsramar: varje ram höjer inkapslingen med 3 cm samtidigt som de andra komponenterna kan förbli oförändrade. Serviceteamet behöver bara skruva en förlängarram på kabelkåpan vilket ökar utrymmet för alla förbindningar och kontakter.

Förlängarramen kan också innebära avsevärda fördelar för installationen. T.ex. kan kontaktdonen ordnas fritt på förlängarramen och skärmningsramen kan sättas fast.

Maximalt två förlängare kan utöka kontaktdonet och sänka kablagebelastningen

Efteråt behöver installationsteknikern bara skruva på kabelkåpan. Det gör att förlängaren innebär en ökad flexibilitet och frihet för att optimera ett kablage.

Ta reda på mer om den här lösningen i Webbinarieserien om järnvägar 2022
HARTING Han® HPR Compact - Solutions for applications with limited space in harsh environments

Chassihus med lägre vikt, förbättrad energibalans

Han® HPR Compact utmärker sig jämfört med liknande lösningar, inte bara tack vare de avsevärt mindre utrymmeskraven, utan även med lättviktskonstruktionen. Chassihusen väger upp till 25 % mindre än motsvarande Han® HPR-standard.

Säker och tillförlitlig hopkopplingsprocess

Två olika kodningsoptioner går enkelt att integrera i chassihuset som säkerställer en snabb och enkel kodningsprocess för Han® HPR Compact. Användningen av två kodningsstift innebär totalt 16 kodningsoptioner. Användningen av specialkodnings modulinsatser behövs inte vilket innebär mer fritt utrymme för kontaktinsatserna.

En annan option är att utrusta kabelkåpan eller chassihuset med styrstift. Styrningarna underlättar hopkopplingen och isärkopplingen av särskilt känsliga och/eller svåråtgängliga gränssnittsapplikationer.

En perfekt matchning för applikationer med begränsat utrymme:
Han-Modular® Domino modulinsatser

För att optimera utrymmes- och viktbesparingen samt flexibiliteten presenterar HARTING Han-Modular® Domino modulinsatser för nästa utvecklingssteg inom modulära kontaktdon.

Användare av Han-Modular® ® Domino modulinsatser kan spara upp till 50 % installationsutrymme, t.ex. genom att integrera olika överföringstyper i en modulinsats.

Den perfekta kombinationen för att spara utrymme och vikt: Han® HPR Compact utrustad med Han-Modular® Domino modulinsater

Installatörer tjänar även på kortare installationstider. P.g.a den mindre kontaktdonsstorleken kan installationsutrymmen som är svåra att nå utrustas effektivare och även öppnas för installation till att börja med, t.ex. vid smala installationsutrymmen i järnvägsfordon. Det gör att installationkostnaderna reduceras.

Ta reda på mer om den här lösningen i Webbinarieserien om järnvägar 2022