Data, signal och elförsörjning - Robotteknikens livlinor

Den säkra överföringen av data, signaler och kraft i alla kapacitetsområden är ett av de grundläggande kraven för industriella applikationer. Inom robottekniken implementerar HARTING konsistent dessa krav med sitt system med modulinsatser med mångsidga PushPull-kontaktdon. Snabb anslutning av data, signal och kraft – detta är varje robots livlina.

Variant 14 av vårt PushPull-kontaktdon är det val som är att föredra för el- och dataöverföring inom fältet decentraliserad automation, i enlighet med riktlinjerna från Profibus User Organization (PNO) och automationsiniativet utfört av tyska biltillverkare (AIDA). För högautomatiserade bilchassifabriker finns en mängd verktygsapplikationer som används i produktionsrobotarna (t.e.x för sammanfogningstekniken, hanteringsapplikationer och sensor/gildgenererande komponenter). Trots alla standarder som för närvarande är definerade för dataöverföring finns det fortfarande ett behov av anpassad signal- och datakommunikation.

Förutom kraft och standardmässig kommunikation måste överföringen av analoga-, digitala, buss- och lågspänningssignaler säkerställas för styrningssyften. I den här applikationsmiljön måste alla anslutningar som används klara av speciella utmaningar. Därför har HARTING kapslat in PushPull varianten 14 med ett robust chassihus i pressgjuten zink som är EMC-säkert och även tål svetsloppor som förekommer vid produktion av bilchassin.

PushPull i variant 14 med fiberoptik

HARTING PushPull-signalen har tio kontakter som överför nominella strömmar på 5 A för ledarareor på upp till 0,75 mm². För att säkerställa EMC-immunitet är kontaktinsatserna och RJ45-datakontaktdonen komplett skärmade, vilket gör det möjligt att ansluta skärmade kablar. Tack vare låsmekanismen på PushPull är inkopplingen säker och intuitiv. En korrekt säkrad isatt anslutning indikeras med ett hörbart klick. Poängen är att det är enkelt att ansluta trådar ute på fältet. PushPull-signalkontaktdonet levereras förinstallerat och på ett sådant sätt att antalet enskilda delar minimeras för användaren. För att kunna förbereda kontaktdonet för anslutningen måste de enskilda krimpkontakterna sättas in i den förinstallerade isoleringskroppen. Genom att bara trycka ner isoleringskroppen hakar den fast i sin slutliga position och fixerar då krimpkontakterna i deras riktiga position. Fel som kan ha gjorts under installationen kan enkelt rättas till, även efter att isoleringskroppen har installerats. Användningen av systemkablar som förinstallerats på fabriken och som finns i olika längder, reducerar det arbete som måste göras på plats.

Kraftlivlinan säkerställs med PushPull Power L. Ingen maskin eller robot fungerar utan elförsörjning. För att snabbt och säkert kunna skapa den här anslutningen för applikationen finns storebror Power L för varianterna 4 och 14. Det klarar upp till 16 A vid 24 Volt och klarar därmed att försörja energihungriga applikationer med tillräcklig kraft.

PushPull variant 14 med elförsörjning

PushPull kan användas som SCRJ-variant (med optiska kontakter) när det är nödvändigt att överföra Ethernet över långa avstånd eller för att föra fram Ethernet till maskiner som alstrar kraftiga elekromagnetiska fält på grund av hög elförbrukning. Dessa kan vara optisk glasfiber (GOF) eller plastfiber (POF).

Kataloger, broschyrer, flyer