IEC 61076-2-010 kontaktdon

M12 PushPull-standarden för automation

PushPull-låssystemet sparar upp till 80 % av installationstiden och förenklar förbindningen av runda kontaktdon inom automation. IEC-standarden 61076-2-010 definierar alla M12 PushPull-låsningar för en enhetlig marknadsstandard.

IEC-standarden 61076-2-010 innebär äntligen ett industritäckande enhetligt push-pull-låssystem för runda kontaktdon inom fabriksautomation. Långsamt skruvande är historiken. Med PushPull är det bara Click & Connect! Enkelt, snabbt och tillförlitligt anslutet. Oavsett om enhetens sockel är vertikal eller infälld, PushPull-låssystem enligt IEC 61076-2-010 ger alltid enhetstillverkare den rätta lösningen från en och samma källa. 

Tidsbesparande

Med PushPull-låssystemet besparar du enormt mycket tid som motsvarar ungefär 80 procent vid förbindningen av automationskomponenterna eftersom man inte längre behöver skruva fast någonting. Beräknat på hela året innebär detta enorma tids besparingspotentialer som kan utnyttjas genom förlättad installationsprocess.

Miniatyrisering

Tack vare den förbättrade hanteringen kan enhetsportar anordnas mer kompakt, vilket stämmer överens med önskemålet att uppnå miniatyrisering och lönsam kabeldragning.

Säker hantering

Förutom att man sparar tid är det inte längre nödvändigt att kontrollera rätt åtdragningsmoment av lösningen med hjälp av en momentnyckel. Användaren får en akustisk feedback som hörbart indikerar korrekt fastlåsning - en enkel, snabb och säker låsning.

Bakåtkompatibelt

Nya enhetssocklar med PushPull-kontur enligt IEC 61076-2-010 möjliggör användning av bekanta M12-kontaktdon med skruvlåsning eller även med PushPull-låsning. Detta innebär att enheter kan designas att vara bakåtkompatibla med andra och äldre produkter.

Tillförlitlig

IP65/67 skyddat, slag och vibrationshållfast enligt IEC 61373.

Bra avskärmning

EMC-skyddad med ett chassihus i helmetall.

Dr. Metrix och räddningen med runda kontaktdon


Vår nya hjältinna Dr. Metrix är snabb, stark och skrämmer slag på alla långsamma skruvlåsningar. På ett ögonblick förvandlar hon varje konventionellt M12 till ett modulärt PushPull-gränssnitt och sparar därför värdefull tid åt våra användare. Det är framtidens ansikte M12 PushPull-standarden för hela fabriksautomationen. Med en omfattande lösning för vertikala och infällda uttag är det frälsningen för automationen på vägen mot modulär tillverkning och I4.0.

HARTING:s nya hjältinna för runda kontaktdon med PushPull-låsning.
M12 PushPull för transporttillämpningar

Som teknologigrupp inom området robust förbindningsteknik etablerade vi redan för länge sedan vår välkända M12 PushPull-lösningen på marknaden och har sen dess skapat en lagreglerad standard, särskilt inom transport området. Vi utveckling av HARTING M12 PushPull riktade vi redan från början in oss mot transportmarknaden och därför på robusthet.


En standard för alla applikationer

IEC 61076-2-010 beskriver både interna och externa låssystem med hjälp av push-pull. Den innehåller varianter som används för en universell systemlösning inom fältet för automationsteknik. PushPull-standarden hänvisar till IEC 61076-2-1XX basstandarderna och utförd därmed ett koordinerat komplement.

Enhetskontaktdonen är konstruerade rotationssymmetriskt precis som den beprövade M12-standarden, vilket innebär att enhetsportens push-pull mekanism inte måste riktas in rakt mot kodningen på M12 kontaktinsatsen. Det ger enhetstillverkaren ett stort mått av frihet att designa portarnas kabelutgångar enkelt och framförallt lönsamt.

M12 basstandarderna och push-pull standarden -010 är även konsistenta vad gäller designkraven. Det innebär att en konventionell M12 port med en standardgänga kan bytas ut mot en port med push-pull funktion - utan någon påverkan av konstruktionen i enhetsdesignen. Detta kan till och med göras retroaktivt för existerande enhetskoncept.
Push-pull låselement kan tillverkas i plast eller metall. Totalt sett erbjuder systemet en stor frihet för enhetsutvecklare inom automation. Enhetstillverkare erbjuder sina kunder ett betydande mervärde genom att använda PushPull enheter med snabblås.